отпечатай

Български институт по Египтология

Директор:
Проф. Сергей Игнатов, д.н.
корпус 1, стая 415
тел.: 02 / 8110 415; в. 1415 
e-mail: signatov@nbu.bg


Секретар:
Надежда Куприянова
корпус 1, стая 415
тел.: 02 / 8110 415; в. 1415
e-mail: nkuprianova@nbu.bg
Български институт по египтология е основан от проф. Сергей Игнатов, д.н. към департамент „Средиземноморски и източни изследвания” през 2006 г., за да концентрира в себе си изследователската дейност в областта на Египтологията, която се преподава в НБУ вече 20 години. Проф. Игнатов е първият български учен, който се занимава с Египтология и практически я въвежда като научна дисциплина в България. Той е създател на курсовете и програмите по Египтология в СУ “Св. Климент Охридски” от 1985 г. и в Нов български университет от 1994 г. Той е създател на българската школа по Египтология и появата на БИЕ е естествена стъпка в развитието на Египтологията в България. Целта на института е да работи в областта на древната египетска литература, език, история и религия.

С решение на Ректорски съвет от септември 2014 г. Институтът се преобразува в самостоятелен център “Български институт по египтология”. Български институт по египтология си поставя следните задачи:
  • организиране и провеждане на българската изследователска мисия в Египет;
  • издаване на утвърденото вече в научните среди по египтология списаниe The Journal of Egyptological Studies;
  • организиране на научни събития;
  • организиране и поддържане работата на Клуб по египтология на НБУ в българската училищна система;
  • подготовка и изпълнение на изледователски проекти; представяне на резултатите на международни ковференции и публикуването им в международни списания;
  • ръководство на бакалавърски, магистърски и докторски програми по египтология и история и култура на древния изток;
Институтът подпомага обучение по Египтология за придобиване на бакалавърска, магистърска и докторска степен.

Български институт по египтология издава списание “The Journal of Egyptological Studies”, което може да бъде намерено в библиотеките на всички световни научни центрове.

Институтът организира ежегоден пътуващ семинар в Египет, съчетаващ теренни изследвания с лекции, упражнения и кръгли маси.

През 2012 г. БИЕ организира Световния конгрес на младите египтолози, който се превърна и в световен конгрес по Египтология, поради блокираното провеждане на Световния конгрес по Египтология в Египет през същата година. Конгресът в София се проведе от 22 до 25 септември с тема “Cult and Believe in Ancient Egypt” и отбелязва навършването на 190 години от възникването на Египтологията като наука. В световния форум се включиха над 90 египтолози от 21 държави. За конгреса в България пристигнаха знаменитости като д-р Ричард Паркинсън – куратор на Египетската колекция на Британския музей, най-голямата колекция на египетски паметници извън пределите на Египет; проф. д-р Йоахим Квак – ръководител на Института по египтология към университета в Хайделберг; д-р Йън Шоу от Ливърпулския университет, съставител на Оксфордската история на древен Египет; д-р Елени Василика – директор на Египетския музей в Торино.

През септември 2008 г. БИЕ организира престижната международна конференция MELAMMU, която събра в България световния елит на науката за Древния Изток с участници от САЩ, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Швеция, Норвегия, Финландия, Унгария, Румъния, България. Конференцията е най-мащабната проява в областта на изследванията на древната история, организирана в България.
Единствената българска археологическа мисия извън границите на България в последните години е Първа българска археологическа мисия в Египет на БИЕ.

Учените от института работят по разкриването, възстановяването, консервацията и публикуването на гробницата на жреца Пиай (ТТ 263) от епохата на Рамзес II. Гробницата се намира в Шейх абд ел-Гурна, на западния бряг на река Нил, в гр. Луксор. В този некропол са погребани високопоставени египтяни, живели в древния гр. Тива – столицата на Египет и света в продължение на столетия.

Трима международно признати учени, специалисти по древен Египет и древен Изток са почетни доктори на НБУ - проф. Маркхам Гелер (Университетски колеж, Лондон), проф. Ричърд Паркинсън (Оксфордски университет) и проф. Антонио Панаино (Болонски университет).

За повече информация може да посетите уеб страницата на Българския институт по  египтология:
http://egyptology-bg.org/

За контакти:
bie@egyptology-bg.org
signatov@nbu.bg