отпечатай

Специални образователни потребности

Нов български университет осигурява подкрепяща среда, специални приспособления, подходящи учебни материали и преподавателска помощ в процеса на обучение. Библиотеката предлага голямо разнообразие от информационни ресурси и услуги, предназначени за студенти със специални образователни потребности, както и асистиращи технологии, които подпомагат самоподготовката.

Достъпност на средата
Попитай библиотекаря
Библиотечни асистенти и услуги
Технически асистенти и услуги