отпечатай

Семинар “МЕТОДА” на професор Михаил Чумаченко от ГИТИС Москва


Проектът е реализация на научно-творчески семинар върху светно известния метод на Станиславски със студенти и преподаватели от деп. “Театър”. Семинарът ще се проведе в продължение на 5 дни от 16 до 22 май 2014 г. и ще бъде ръководен от известния режисьор и педагог проф. Михаил Чумаченко, преподавател в ГИТИС, Москва.

Проектът е резултат от сключения през м. ноември 2013 г. Договор за сътрудничество между НБУ и Театралния институт (ГИТИС), Москва при успешното представяне на спектакъла на Университетски театър на НБУ “33 Припадъка” от А. П. Чехов в ГИТИС.