отпечатай

Департамент Политически науки

Ръководител:
гл. ас. д-р Иван Начев
корпус 2, стая 602, тел.: 8110 602
е-mail: ivannachevbg@abv.bg

Секретар:
Елица Узунова корпус 2,
стая 602, тел.: 8110 602

Понеделник: 9:00 - 13:00
Вторник: 12:30 - 17:30
Сряда: 9:00 - 17:30
Четвъртък: 14:00 - 17:30
Петък: 12:30 - 17:30

e-mail: euzunova@nbu.bg

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ЩАТНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ


Департамент „Политически науки” съществува от 1991 г. и е между първите пет департамента на Нов български университет.

Първоначално департаментът предлага само магистърски програми. Впоследствие е създадена и бакалавърска програма по политически науки, която първоначално се предлага само на български, а по-късно и на френски и английски език.

Днес  департаментът предлага  бакалавърски и магистърски програми на български, френски и английски език, докторски програми на български и английски език, и разработва магистърска програма на руски език.

Програмите на Департамента са новаторски за България. За първи път в страната те цялостно въвеждат принципи и дисциплини, предлагани и преподавани в престижни университети в Европа и Америка.

Академичното качество на програмите на Департамента проличава в няколко насоки:

  • Чрез квалификацията на завършилите студенти, много от които работят във висшата държавна администрация, в европейски и международни организации и институции,в медии и в ръководства на политически партии;
  • Чрез множеството чуждестранни преподаватели, проекти, програми, договори за обмен на студенти с други европейски  университети;
  • Чрез вътрешния и международен престиж на преподавателите на Департамента. По време на своето съществуване Департаментът е бил ръководен от едни от най-известните български изследователи и анализатори – доц. д-р Добрин Канев, проф. Антоний Тодоров д.н., доц. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Антоний Гълъбов.

Научноизследователската дейност на департамент “Политически науки” е концентрирана в организацията и провеждането на международни и национални конференции; развитието на активна публикационна дейност; разработването на изследователски проекти; подпомагането на активна докторска програма; поддържането на три изследователски семинара с множество български и чужди гости; динамичното развитие на Центъра за  миграционни изследвания и Център  “Жан Моне”.

Сред големите събития на департамента са конференциите: Европейски срещи на големите метрополии: кризата на съвместния живот (2008); Местни избори 2007;  Първа година европейска България: избори и образи (2007); Гражданското участие (2007); Еврото и демокрацията (2005); Конфликти, доверие, демокрация (2003) и др.

Департаментът работи по различни международни проекти и по политологични, европейски, миграционни теми.
Семинарът “Политически дебати” функционира регулярно с чуждестранни и български участници. При голям интерес преминават периодичните кръгли маси след изборите – парламентарни, местни и европейски. Успешно работи и Докторският семинар.

Центърът за миграционни изследвания издава поредицата “Миграционни и бежански изследвания”, в която са публикувани книгите “От етничност кум миграция” и “Фигурите на бежанеца”. Редовно функционира и академичният семинар “Миграционна политика”. Центърът организира международни конференции ("Имиграция и интеграция: европейският опит","Миграцията от и към Югоизточна Европа") и множество кръгли маси.

Към департамента са създадени и две младежки организации - "Клуб франкофони по политически науки", която организира семинара “Франкофонски дебати”, и Клуб “Нова дипломация”.