отпечатай

Департамент Дизайн

Ръководител на департамент
доц. д-р Борис Сергинов
корпус 2, стая 509, тел.: 02 / 81 10 599, 02 / 81 10 519
e-mail: bserginov@nbu.bg

Приемно време:
понеделник: 11:00 – 13:00 часа
сряда: 14:00 – 16:00 часа
петък: 12:30 – 14:30 часа

Директор на Програмен съвет
доц. д-р Емилия Панайотова
корпус 2, стая 509, тел.: 02 / 81 10 519
e-mail: epanayotova@nbu.bg

Приемно време:
вторник: 11.00 - 13.00 часа
четвъртък: 13.00 - 15.00 часа

Програмни консултанти:

гл. ас. д-р Кристина Савова

корпус 2 / офис 509, тел.: 02 / 81 10 519
e-mail:  ksavova@nbu.bg

Приемно време:
понеделник: 13:00 – 15:00 часа
вторник: 13:00 – 15:00 часа
сряда: 10:00 – 12:00 часа

гл. ас. д-р Ралица Стефанова
корпус 2 / офис 509, тел.: 02 / 81 10 519
e-mail: stefanova76@abv.bg

Приемно време:
вторник: 13.00 - 15.00 часа
четвъртък: 13.00 - 15.00 часа
петък: 09.30 - 11.30 часа

Секрeтар:
Валентина Попова
корпус 2 / офис 509, тел.: 02 / 81 10 599
e-mail: vpopova@nbu.bg

Приемно време на щатните преподаватели

През академичната 1993/1994 година изявени специалисти в областта на пластичните изкуства създават департамент "Пластични изкуства". Сред учредителите са проф. Серафим Серафимов, проф. Огнян Шошев, проф. Румен Райчев, доц. д-р Магдалена Лазарова, доц. Йорданка Чернаева, Татяна Георгиева, Светла Чакърова и др. Департаментът е изграден и функционира по модел на западноевропейски и северноамерикански университети и няма аналогична структура в България.

С решение на АС на НБУ, през 2007 г. дизайнерите и архитектите излизат от състава на департамент "Пластични изкуства" и основават департамент "Дизайн и архитектура". През 2012 г., отново с решение на АС на НБУ, се поставя началото на два самостоятелни департамента: "Дизайн" и "Архитектура".

Всяка година департамент "Дизайн" реализира множество творчески проекти - модни ревюта, изложби, конференции, проекти и семинари, в които студенти и преподаватели представят своите творчески търсения. Сред организираните от департамента събития е и благотворителната акция за даряване на абитуриентски костюми на деца от Дома за сираци в Горна Баня.

С помощта на фирма "И.Н.А. Трейдинг" ООД за студентите, които изучават мода, е закупена високотехнологичната CAD система ASSYST– BULLMER за компютърно конструиране и градиране на облекло. Екип от преподаватели са разработили специализирано учебно помагало по конструиране и моделиране на облеклото.

Департамент "Дизайн" предлага следните програми:

- Бакалавърска програма "Мода"
- Бакалавърска програма "Интериорен дизайн"

- Майнър програма "Мода"
- Майнър програма "Интериорен дизайн"

- Магистърска програма "Пространствен дизайн"
- Магистърска програма "Мода и бизнес стратегии"
- Магистърска програма "Дизайн на електронни издания и уеб сайтове"

- Докторска програма "Дизайн"

По програма ERASMUS за периода 2014 - 2020 г. департамент "Дизайн" има подписани договори за обмен на студенти и преподаватели с Висше училище по дизайн в Палма де Майорка, с Институт за мода в Бургос, с Институт по дизайн в Замора, Испания, с Академия РУФА в Рим, Италия, с Университет Мимар Синан в Истанбул, Турция.

Департамент „Дизайн“ е асоцииран член на три международни организации: на Румсфорфрий и СЕС в Германия, както и на Международна конференция "Пътят на коприната" в Южна Корея.

Благодарение на Румсфорфрий студенти и преподаватели от департамент "Дизайн" са участвали пет пъти в Световното изложение по текстил и интериор "Хаймтекстил" във Франкфурт, в четири изложби и две инсталации в Германия, Полша и Франция.

За международните конференции "Пътят на коприната" се изпращат научни доклади, постери и презентации, които се публикуват в каталозите на конференциите.

В резултат на партньорството между департамент „Дизайн“ и СЕС досега са организирани два майсторски класа с международно еспертно участие, като резултатите са изключително добри.