отпечатай

Първа експедиция на НБУ до Западен Крит (4-11.05.2014 г.)


Чрез реализацията на експедицията студентите, изучаващи старогръцки език и култура в НБУ, ще се запознаят с едни от най-старите паметници на минойско-микенската цивилизация в Западен Крит. Алтернативната форма на обучение в областта на класическите изследвания – пътуващ курс-експедиция – дава възможност студентите активно и на място да изучават основните положения и конкретните детайли на културно-историческото наследство на античния свят.

Участниците ще бъдат ангажирани с подготовка на материали по маршрута, учебно-практически задачи in situ, както и с представяне на наученото в поредица постсеминари, публикации и фотоизложба.

Краен срок: 1 юли 2014 г.

Снимка: Уикипедия