отпечатай

Антибактериална активност на семенна течност от човек:

Публикуване на резултати от изследване в импактфакторно списание


Целта на проекта е публикуване на експерименталните научни резултати от изследване на тема “Antibacterial activity of human sperm donated by middle age healthy man” с автор доц. Галина Сачанска в импакт-факторно научно списание Biotechnology & Biotechnology equipment (IF=0.8).

Краен срок: 20 октомври 2014 г.