отпечатай

департамент “Средиземноморски и Източни изследвания”

Ръководител: доц. д-р Мариана Малинова
корпус 1, стая 406
тел.:02/ 8110 406
e-mail: m_malinova@nbu.bg

Секретар-специалист: Надежда Куприянова
e-mail: nkuprianova@nbu.bg


Стипендиантска програма на Фондация "Контакти без ограничения" за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:

Антропология, Българистика, Българска културна история и музеи, Египтология,
Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици,
Антична култура и литература, Философия. (условията вижте тук).

Департамент "Средиземноморски и Източни изследвания" е основан през 1995 г. и обхваща изследванията в областта на науките за античността и ориенталистиката. Ареалът на изследвания се разпростира в териториален аспект върху древните цивилизации на Средиземноморието: Гърция и Рим, Класическия Древен Изток – Древен Египет и Месопотамия.

Преподавателският състав на Департамента участва в научни програми на редица университети и научни институти в чужбина: Институт по египтология – Залцбург; Институт  по история на науката към Макс Планк, Берлин, Философски факултет; Санкт-Петербургски университет, Факултет по ориенталистика; Московски държавен университет, Катедра по история на Стария свят; Център за научни изследвания (КЕРА) – Атина, Гърция; Университет в Лондон; Университет в Оксфорд, Англия.

Постоянно действащият семинар на Департамента "Слово и изображение" предлага ежегодно лекции в различни области на изследванията на древността.
Почетни доктори на НБУ, предложени от Департамента, са проф. Маркхам Гелер (Университетски колеж, Лондон), д-р Ричърд Паркинсън (Британски музей) и проф. Антонио Панаино (Болонски университет).

Периодично департамент "Средиземноморски и Източни изследвания" издава: Годишник, списание "Ориенталия" (от 2005 г.) както и списанието по египтология на английски език "The Journal of Egyptological Studies" (от 2004 г.)
Департаментът организира ежегодно Пътуващи семинари в Египет (от 2005 г.), в Турция (Истанбул (Константинопол), Анатолия, Малоазийското крайбрежие), Гърция и Близкия Изток.

Департамент "Средиземноморски и Източни изследвания" предлага обучение в бакалавърските програми "Арабистика (Арабски език, култура и литература)", "Египтология (Египетски език, култура и литература)", "Класически езици, антична култура и литература", Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература); в магистърските програми "Древният Египет в Класическата епоха", "Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток" и в докторската програма "Египтология".