отпечатай

Участие в XXII Международен театрален фестивал “Контакт”

Торун Полша на проф. Виолета Дечева, д.н. по официална покана на Фестивала


Целта на проекта е участие на проф. Виолета Дечева в един от най-сериозните международни театрални форуми в Европа по покана на самия фестивал и като член на The International Federation for Theatre Research (IFTR). Осъществените контакти чрез представител на департамент Театър са необходимата крачка към участие на Университетски театър на НБУ и представяне на продукцията му в следващото издание на фестивала.

Краен срок: 20 юни 2014 г.