отпечатай

Участие в XXXIII конгрес на ФИДЕМ

(международна федерация по художествени медали) през 2014 г. с научен доклад “Преподаване на художествени медали в България”


Конгресът на ФИДЕМ е международна организация за медалиерно изкуство, в която участват музеи, художници, частни галерии, нумизматични частни и национални организации за медалиерно изкуство от 43 страни от цял свят.
Конгресът ще се проведе в София от 2 до 6 септември 2014 г. и ще бъде едно от най-важните събития в културния календар на страната. Творци и учени от цял свят ще участват в конгреса за да обменят ценна информация и богат опит, ще имат възможност да представят своите постижения за последните две години.
По този начин те ще продължат традицията на насърчаване на медалното изкуство, което е и основна мисия на ФИДЕМ. Конгресът ще се придружава от уникална изложба от над 900 медала.

Темата на доклада на докторанта на НБУ Ирина Колбасова, който тя ще представи по време на конгреса, е пряко свързана с част от докторската й дисертация  „Българско медалиерно изкуство от Освобождението на България до наши дни”.


Краен срок: 30 септември 2014 г.