отпечатай

21-ва международна конференция на CIEPO

(Comite des Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes) в Будапеща,
07.10.2014 – 11.10.2014

Участие на доц. Светла Янева като представител на НБУ в 21-вата международна конференция на CIEPO (Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes) с доклад на тема “Ottoman merchants as economic, social and cultural go-between during the 18th – 19th c.”, част от одобрен панел “The figure of the go-between in Ottoman context: actor, relationship and genre”. Участието в рамките на колективен панел заедно с учени от САЩ, Турция и Великобритания дава възможност за координиране на изследванията по темата и би могло да стане начален етап от подготовката на съвмествен международен проект.

Краен срок: 31 октомври 2014 г.