отпечатай

ПРОЕКТИ


МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

ANALOGY: Хората като животински вид, който умее да прави аналогии 
Проектът е финансиран от Европейската комисия, VI рамкова програма, Дог.№029088 
координатор: НБУ; партньори: Cambridge University, UK; University of Heidelberg, Germany; University College London, UK; CNRS/University of Burgundy, France; University College Dublin, Ireland; University of Athens, Greece; CNR, Italy; University of British Columbia, Canada
финансиране: 2 200 000 евро

Explaining Religion: Опит за обяснение на същността, появата и разпространението на религиите
Проектът е финансиран от Европейската комисия, VI рамкова програма
Дог. №043225
координатор: University of Oxford, UK; партньори: University of Liverpool, UK; University of Helsinki (Finland); University of Aarhus (Denmark); University of Groningen (The Netherlands); CNRS, France; University of Salzburg (Austria); University of Zurich (Switzerland); Brunel University (UK)
финансиране: 2 100 000 евро

APSA: Решаване на проблеми чрез аналогия. Проектът е финансиран от The European Office of Aerospace Research & Development (EOARD)
самостоятелен проект на НБУ
финансиране 70 000 щатски долара

RASCALLI: Изкуствени когнитивни агенти, живеещи и учещи се в Интернет,които са отзивчиви помощници на човека
Проектът е финансиран от Европейската комисия, VI рамкова програма
координатор: Austrian Research Institute for Artificial Intelligence; партньори:  German Research Center for Artificial Intelligence, ARG, Gmbh, Austia; Radon Labs, Gmbh, Germany; Sirma Group, Bulgaria
финансиране: 1 600 000 евро

MIND-RACES: От реактивни роботи към роботи с очаквания
Проектът е финансиран от Европейската комисия, VI рамкова програма
Дог. №511931
координатор: CNR, Italy; партньори: University of Lund (Sweden); University of Wurzburg (Germany); University of Vienna (Austria); Institute for Superior Technology (Portugal); University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland
финансиране: 2 200 000 евро

EYE-to-IT: Развитие на системи за контрол и обратна връзка с цел подпомагане и изучаване на процеса на превод от един език на друг
Проектът е финансиран от Европейската комисия, VI рамкова програма 
Дог. № 517590
координатор: University of Tampere (Finland); партньори:  Technical University of Graz, Austria; University of Oslo, Norway; University of Copenhagen, Denmark; Tobii technology, Sweden
финансиране: 1 800 000 евро
Perceptual Learning: Промяна на възприятието при учене на нови понятия
Проектът е финансиран от Indiana University, USA
финансиране: 20 000 щатски долара

WELKOM: Work with E-learning and Knowledge Operational Management
Проектът е финансиран от програма Леонардо да Винчи на Европейската комисия
координатор: Turbomeca (France)партньори: VBS Petrol Holding (Bulgaria), Incodev (France), IStar training (France)
финансиране: 50 000 евро
 

ВЪТРЕШНО  ФИНАНСИРАНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Моделиране на взаимодействията между когнитивни, емоционални и поведенчески характеристики чрез въвеждане на нови методи на изследване, 07.2009 г. – 04.2010 г. Проектът се финансира от Централния Фонд за Стратегическо Развитие.