отпечатай

Изследователски център по когнитивна наука

Директори:
доц. д-р Елена  Андонова
корпус 1, стая 414 А, тел. 8110 414
e-mail: eandonova@nbu.bg

проф. Джефри Елман 
e-mail: jelman@ucsd.edu
University of California at San Diego, USA

Секретар:
Веселина Къдрева
e-mail: vkadreva@nbu.bg

Центърът по когнитивна наука е създаден през 1997 г. с цел да провежда научни изследвания в областта на фундаменталната и приложна когнитивна наука и да съдейства за подготовката на специалисти по когнитивна наука в Централна и Източна Европа, където е единствен по рода си. Със своята дейност - ежегодни летни школи, създаване на мрежи от академични институции в областта, предлагане на обучение по когнитивна наука на английски език, иницииране на съвместни проекти - центърът спомага за възникване на групи, занимаващи се с когнитивна наука, в Полша, Унгария, Румъния, Македония, Русия. Центърът е включен в множество мрежи от западноевропейски и американски университети и работи по международни изследователски проекти с тях. Той е обявен за Center of Excellence на Европейския съюз и подкрепен с грант от него. Освен това центърът е носител на наградата на Световната асоциация по когнитивна наука за принос в обучението по когнитивна наука на международно равнище. Центърът работи по десетки международни изследователски проекти, финансирани по 5-та и 6-та рамкови програми на Европейския съюз, както и от други научни програми на Великобритания, Германия, Италия, САЩ, НАТО и др.

Центърът по когнитивна наука е организатор и домакин на международни конференции, в които участват най-известните учени в областта. Ежегодно се провежда Международна лятна школа по когнитивна наука.