отпечатай

Проект Студентски практики - МОН

Уважаеми колеги,

   По проект "Студентски практики" на МОН все още има свободни квоти до усвояването на отпуснатите 300 нови бройки. В тази връзка продължава приемът на документи за участие в проекта.
 • Всеки ден на e-mail: spraktiki@nbu.bg ще се приемат PDF-копия на договорите на студентите за провеждане на практики. По всички договори ще бъдат правени щателни проверки в платформата на проекта. Ще се проверява:
  • Дали практиката отговаря на изучаваната специалност в НБУ;
  • Дали има посочен ментор от страна на работодателя;
  • Дали студентът е посочил Академичен наставник от преподавателите на НБУ (и дали е потвърден от Академичен наставник);
  • Дали студентът е изготвил предварителен график за провеждане на практиката в рамките на 240 часа, при задължително спазване на условието за максимум 8 часа на ден и не повече от 40 часа на седмица.
  • Дали менторът е потвърдил изготвения график за провеждане на практиката.
 • Крайната дата за приключване на практиките е 31 август 2015.
 • С оглед на осъществяването на ефективен мониторинг и контрол, ще се сключват договори за провеждане на практики само на територията на гр.София.
 • Студентите, направили коректни регистрации и договори, ще получават потвърждаващ имейл и покана да предоставят договорите в три екземпляра в офиса на Център за кариерно развитие и обучителни ресурси - стая 101 на Корпус 1 в НБУ.
 • Некоректните регистрации ще бъдат връщани по мейл с посочени пропуски. Трябва да бъдат отстранени в най-кратки срокове.
 • Всички студенти, подали своите договори на посочения мейл след изчерпване на отпуснатите брой практики ще бъдат уведомявани, че документите им няма да бъдат приети.

От меню "Избрана практика" в профилът на студента трябва да има следното:

Линк

Информираме Ви, че НБУ в качеството му на висше училище е отправило предизвестия за прекратяване на сключените договори за партньорство при провеждане на практическо обучение на студенти от Нов български университет по проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ със следните обучаващи организации:

 • Сдружение "Движение за хармонично развитие-граждани и професионалисти"
 • "Тони 8" ЕООД
 • "Адвансед Кодинг Ентърпрайз" ООД
 • "Анкор А Дженте" ЕООД
 • "Архитектурно Студио Бояна" ЕООД
 • Сдружение "Асоциация "Интегра България""
 • "Бети Травел" ЕООД
 • "Дехас" ЕООД
 • "Еврострой В и Д" ООД
 • "Индипендънт Медиа Груп" ЕООД
 • Сдружение "Левъл Севън"
 • "Тандем Компютърс" ЕООД
 • Фондация "Обща кауза"

 

==============================================================

   В резултат на реализирани икономии Нов български университет е в състояние да обяви около 300 нови практики по проект „Студентски практики“ - http://praktiki.mon.bg. Точната бройка предстои да бъде уточнена с екипа на проекта в Министерството на образованието и науката.
  В тази връзка в периода 25-27 май 2015г. в офиса на Центъра за кариерно развитие и обучителни ресурси – стая 101 на Корпус 1 в НБУ – ще бъде осъществен прием на договори на студенти за провеждане на практика в периода 1 юни - 31 август 2015г. Тъй като очакваме броят на желаещите студенти на НБУ да надвиши броя на средствата, с които Университетът разполага за провеждането на практиките, ще бъдат приемани документи по реда на подаването им само до попълване на отпуснатите практики.
  За целта се създава следната организация по регистрация и прием на договорите на студентите на НБУ:
 • До 20 май 2015г. на e-mail spraktiki@nbu.bg ще се приемат PDF-копия на договорите на студентите за провеждане на практики. По всички договори ще бъдат правени щателни проверки в платформата на проекта. Ще се проверява:
  • дали практиката отговаря на изучаваната специалност в НБУ;
  • дали има посочен ментор от страна на работодателя;
  • дали студентът е посочил академичен наставник от преподавателите на НБУ (да бъде потвърден от академичен наставник);
  • дали студентът е изготвил предварителен график за провеждане на практиката в периода 1 юни – 31 август 2015 г. в рамките на 240 часа, при задължително спазване на условието за максимум 8 часа на ден и не повече от 40 часа на седмица.
 • С оглед на осъществяване на ефективен мониторинг и контрол ще се сключват договори за провеждане на практики само на територията на гр. София.
 • Студентите, направили коректни регистрации и договори, ще получават потвърждаващ мейл и покана да предоставят договорите в три екземпляра в периода 25-29 май 2015г. в офиса на Центъра за кариерно развитие и обучителни ресурси – стая 101 на Корпус 1 в НБУ.
 • Некоректните регистрации ще бъдат връщани по мейл с посочени пропуски, които да бъдат отстранени в най-кратки срокове.
 • Всички студенти, подали своите договори на посочения мейл след изчерпване на отпуснатите брой практики, ще бъдат уведомявани, че документите им няма да бъдат придвижени.

 

Една примерна регистрация от профила на студента би трябвало да изглежда така:

Наименование на позицията консултант
Организация - работодател Консултинг ООД
Адрес на организацията работодател бул. Витоша № 199
Период на провеждане на практиката* От 01.06.2015 до 31.08.2015
Ментор Мария Иванова Иванова
Академичен наставник Елена Петрова Петрова Потвърден на 2015-05-18 09:16:53
Програма на практиката ДА (потвърдена на 15.05.2015)
График/Разписание ДА (потвърден на 18.05.2015)

Проект "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"
финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси"
съфинансиран от Европейския социален фонд

 ------------------------------------------------------

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНАТА ЗА НБУ КВОТА СЕ ПРЕКРАТЯВА ОТ 12.06.2014ГОД. ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“!

 --------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Информираме ви, че с оглед работата по проект "Студентски  практики" отпуснатате на втори етап допълнители брой студенти предстои да бъдат изчерпани.
ПРИ ЕВЕНТУАЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ лимита на индикативния брой студенти за НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ще бъдете уведомени своевременно!
 - -----------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СТУДЕНТИ!!!!!!

ОТ ПОНЕДЕЛНИК - 26 МАЙ 2014Г., СЕ ПОДНОВЯВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" с приемно време:

от13.00ч. до 17.00ч.

офис 101, корпус І.

Имайте предвид, че всеки понеделник, вторник и сряда се приемат договори на студенти с начална дата на стартиране на практиката най-рано от понеделник на следващата седмица. Например: от 26 до 28 май ще приемаме договори на студенти, започващи своята практика най-рано в периода 2-8 юни 2014г.

Отпуснати са 500 бройки.

--------------------------------------------------------------------