отпечатай

ДЕПАРТАМЕНТ “Когнитивна наука и психология”


Ръководител:

проф. Ивайло Търнев
офис 403, 1 корпус, тел. 02/8110403, в. 1403
email: itournev@emhpf.org

Приемно време:
Понеделник: 14:20 - 16:20 ч.
Вторник: 14:20 - 16:20 ч.
Четвъртък 16:10 - 18:10 ч.Директор на Програмен съвет:
доц. д-р Лилия Гурова
офис 402, 1 корпус, тел.
02/8110402, в. 1402
email: lgurova@nbu.bg
 
Приемно време:
Вторник 12:30 - 14:30
Четвъртък 15.00 - 17.00

Секретар:

Габриела Пейковска
офис 401, 1 корпус, тел. 02/8110401, в. 1401
e-mail: gpeikovska@nbu.bg


Програмни директори:


Ас. д-р Иван Ванков
Корпус 2 / офис 201, тел: 8 110 271
e-mail: i.i.vankov@cogs.nbu.bg

Приемно време:
Вторник 11:00-13:00
Сряда 11:00 - 13:00
Четвъртък 11:00 - 13:00


Гл. ас. д-р Методи Коралов
Корпус 2 / офис 201, тел: 8 110 271
email: mkoralov@nbu.bg

Приемно време:
Понеделник: 14.00 – 16.00 ч.
Вторник: 15.00 – 17.00 ч.
Петък: 10.00 – 12.00 ч.


Гл. ас. д-р Пенка Христова
Корпус 2 / офис 201, тел: 8 110 271
email: phristova@cogs.nbu.bg

Приемно време:
Сряда: 10:00 - 11:30
Четвъртък: 9:30 - 11:30
Петък: 12:00 14:30


Департамент „Когнитивна наука и психология“ е основан през 1992 година и е един от първите 3 департамента в НБУ. Съставът на департамента е интердисциплинарен, в него работят психолози, невролози, информатици, лингвисти и философи, които извършват интензивна изследователска дейност в различни области на когнитивната наука, психологията на развитието, психологията на личността, социалната психология, организационната психология и клиничната психология. Департаментът има богата история на участие в международни изследователски проекти, той е част от европейски академични мрежи и е организатор на редица международни конференции. Департамент „Когнитивна наука и психология“ ръководи обучението в две бакалавърски, четири магистърски и една докторска програма, като част от тези програми се предлагат на английски език. Над 1200 студента са се обучавали в програмите на департамента, сред тях студенти от Централна и Източна Европа, Гърция, Италия, Испания, Германия, Великобритания и САЩ. Съвместно с Центъра по когнитивна наука, департамент „Когнитивна наука и психология“ организира ежегодно Международна лятна школа по когнитивна наука, която привлича докторанти, млади учени и студенти от всички континенти.
 

Структура на Департамента
 

Секция: Когнитивна наука и развитие

Занимава се с изследване на човешката памет, мислене, понятийна система, зрително възприятие, учене, език, както и с тяхното развитие. Провежда приложни изследвания в областта на рекламата, обучението, клиничната практика, взаимодействието човек-външна среда, ползваемостта на продукти и услуги.

Ръководител на секцията: проф. Стефан Матеев, д.н.

 
Секция: Личностова и социална психология

Занимава се с изследвания в областта на психологията на личността, социалната психология, крос-културната психология и приложенията на психологията в организационното консултиране, при подбора и развитието на персонала и в училищната среда.

Ръководител на секцията: доц. д-р Маргарита Дилова
 

Секция: Клинична психология

Занимава се с изследвания в областта на клиничната психология, като следва психоаналитичната парадигма. Извършва практическа дейност, включваща психологическо консултиране и психотерапия. Поддържа тясно сътрудничество с клиники, центрове, терапевтични кабинети.

Ръководител на секцията: доц. д-р Никола Атанасов
 

Лаборатории:

Лаборатория по експериментална психология
Лаборатория по когнитивно развитие
Лаборатория по невронауки
Лаборатория по ползваемост
Лаборатория по когнитивна роботика и изкуствени когнитивни системи
 

Семинари, школи, конференции:

Семинар на департамент "Когнитивна наука и психология"

Зимна школа по когнитивна наука
Годишна конференция на департамент "Когнитивна наука и психология"
Лятна школа по когнитивна наука