отпечатай

ДЕПАРТАМЕНТ “КИНО, РЕКЛАМА И ШОУБИЗНЕС”


Ръководител:
проф. Людмил Христов
корпус 1, стая 404, тел: 8110 404

Секретар:
Юлия Нанчева
e-mail: jnancheva@nbu.bgПрограмни консултанти:

гл. ас. д-р  Кристиян Постаджиян,
Директор на програмния съвет 
Корпус 1 / офис 408,
тел: 8 110 408; 8 110 438
e-mail: kristianp@reklama.bg

Приемно време:
Сряда: 16.00-18.00 ч.
Петък: 09.00-11.00 ч.

гл. ас. д-р Румяна Стефанова
Корпус 1 / офис 408,
тел: 8 110 408;
e-mail: rstefanova@nbu.bg


Приемно време:
Понеделник: 13:00 – 15:00 ч.
Вторник: 11:00 – 13:00
Сряда: 11.00-13.30 ч.


гл. ас. д-р Севина Иванова
Корпус 1 / офис 408,
тел: 8 110 408; 8 110 438
e-mail: sivanova@nbu.bg

Приемно време:

Вторник: 16.00-18.00 ч.
Четвъртък: 15.30-17.30 ч.
Петък: 13.00-15.00 ч.

гл. ас. д-р Илия Кожухаров 
Корпус 1 / офис 408,
тел: 8 110 408; 8 110 438
e-mail: ilijakojuharov@gmail.com

Приемно време:
Понеделник: 14.00-16.00 ч.
Вторник: 16.00-18.00 ч.
Четвъртък: 16.00-18.00 ч.


ас. Даниела Кадийска 
Корпус 1 / офис 408,
тел: 8 110 408; 8 110 438
e-mail: dkadiiska@nbu.bg

Приемно време:
Вторник: 13.00-14.00 ч.
Сряда:13.00–14.30 ч.
Четвъртък: 11.00-14.30 ч.


гл. ас. д-р Боян Кутевски
Корпус 1 / офис 408,
тел: 8 110 408; 8 110 438
email: koutevski@gmail.com

Приемно време:
Понеделник: 11.30-13.30 ч.
Сряда: 11.30-13.30 ч. 
Петък: 14.00-16.00 ч.

ас. д-р Енчо Найденов 
Корпус 1 / офис 408,
тел: 8 110 408; 8 110 438
e-mail: enaydenov@nbu.bg

Приемно време:
Вторник: 13.00-14.30 ч.
Сряда: 12.00-14.00 ч.
Четвъртък: 10.00-12.30 ч.


 Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ обединява преподаватели, творци и учени в областите драматургия, режисура и операторство за кино и телевизия, изобразителни изкуства, графичен дизайн, анимационно кино, фотография, реклама и др. Имената на основния преподавателски състав са сред най-респектиращите в съвременното българско изкуство. 

Департаментът организира и участва в национални и международни кинофестивали, изложби и събития в областта на рекламата, на които представя продукцията на свои преподаватели и студенти. 

Департаментът е инициатор, организатор и участник в реализацията на научни форуми, конференции и семинари в своята научна област. Членовете на департамента са създатели на научна, художествена и критическа литература, която се издава в издателството на НБУ и в други национални печатни и електронни издания. 

Публичните изяви на департамента са широко познати сред професионалната колегия, академичната и културната общественост. Създадените в рамките на Университета аудиовизуални произведения периодично се представят на вътрешни, национални и международни форуми. Редица публикации в централния печат са свидетелство за добрия прием на филмите, изложбите и другите произведения – продукция на департамента. 

Много са наградите и изявите на преподавателите от департамент „Кино, реклама и шоубизнес”. Те са твърде разнопосочни – от спечелени субсидии за реализация на документални, игрални и анимационни проекти, участия в изложби и конференции, медийни изяви и програми, участия в национални и международни журита, награди от национални и международни конкурси и фестивали. 

Студенти и алумни от програмите на департамента също успешно участват в редица различни национални и международни форуми и фестивали и печелят престижни награди. 

Департамент „Кино, реклама и шоубизнес” поддържа отлични партньорски взаимоотношения с редица браншови организации, както и с български и международни компании, с цел осигуряване на практики и стажове на своите студенти, участие в семинари с гост-лектори от практиката и т.н. 

Департаментът организира ежегодно „Рекламна академия” – проект на НБУ и двете най-големи браншови организации в областта на рекламата – Българската асоциация на рекламодателите и Българската асоциация на комуникационните агенции. В рамките на проекта, студенти работят по реални проекти за създаване на рекламни кампании под менторството на водещи специалисти от практиката.

Сред приоритетните проекти на департамента е дейността на Киноклуб НБУ. 


ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ:

Ежегодно участие в Международна специализирана изложба “Опто, фото и видео салон”;
Ежегодно участие в международен фестивал на късометражното кино “В Двореца”, Балчик;
Ежегодна “Зимна школа”, с. Варвара;
Ежегодна “Лятна школа”. с. Варвара;
Ежегодно участие в международна специализирана изложба “EXPO PRINT & IMAGING;
Ежегодно участие в международна специализирана изложба “Международни фотографски срещи, гр. Пловдив;
Ежегоден студентски кинофестивал на НБУ;
Ежегодна фотоизложба “Студентски мигове”;
Ежегодна “Анимационна работилница”;
Проект: Загадката “Веда Словена” – документален филм, 90 мин., май, 2011 г. ;
Проект: Участие с научни доклади в международни научни конференции в Атина (Atiner: 2nd Annual International Conference on Visual and Performing Arts), организирана от Athen’s Institute of Education and Research и Единбург (Animated Realities), организирана от Edinburgh College of Art, Edinburgh International
Film Festival and Society for Animation Studies”, юни, 2011 г.

ПОСТОЯННИ СЕМИНАРИ И ИЗЛОЖБИ НА ДЕПАРТАМЕНТА:

Семинар “Визуални изкуства” ;
Семинар “Ново българско кино” ;
Прожекции и срещи с автори на филми от Българска национална филмотека;
Ежегоден студентски кинофестивал на НБУ;
Фестивал на филмовите новели, изработени от участниците в Майсторския клас по кинорежисура на проф. Георги Дюлгеров;
Семестриални фотоизложби “Студентски мигове”;
Ежегодно участие в изложба “Международен Балканпак” и конкурс за млад дизайнер;
Ежегодно участие в международна специализирана изложба “EXPO PRINT & MAGING” и др.

ЛАБОРАТОРИИ КЪМ ДЕПАРТАМЕНТА:

Университетски филмов център
Лаборатория по фотография
Лаборатория по анимационно кино

ДОГОВОРИ:

Academia di Belle Arti di Brera, Milano, Италия
Universite de Lorraine, Нанси, Франция
University of Lapland, Финландия
University of Cannakkale Onsekiz Mart, Турция
Maltepe University, Istanbul, Турция
Aristotle University, Thessaloniki, Гърция
Eskola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, Испания
Sahion University of applied sciences, Холандия

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ДЕПАРТАМЕНТА: 

Бакалавърски програми:
БП “Анимационно кино”
БП “Графичен дизайн”
БП “Кино и телевизия”
БП “Реклама”
БП “Фотография” 

Магистърски програми:
МП “Анимационна режисура”
МП “Графично и пространствено проектиране”
МП “Рекламен мениджмънт и визуален брандинг”
МП “Филмово и телевизионно изкуство”
МП “Фотографско изкуство” 

Докторска програма:
ДП “Кинознание, киноизкуство и телевизия” 

През 2013 г. програмите на департамент „Кино, реклама и шоубизнес” получиха отново акредитация за пълен срок от шест години от Националната агенция за оценяване и акредитация.


ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ:

Практики и стажове на студентите, напр. Зимна и Лятна школа за студенти от програма “Кино и телевизия”, “Анимационна работилница” за студенти от програма “Анимационно кино”, изложби на студентите от програми “Графичен дизайн” и “Фотография” в НБУ, Парламента и други галерии, функциониране на Киноклуб НБУ.

ПОЧЕТНИ ДОКТОРИ

По предложение на департамент "Кино, реклама и шоубизнес” за почетни доктори на НБУ са удостоени:

• Световноизвестният полски режисьор проф. Кшищов Зануси, удостоен с титлата  Доктор Хонорис Кауза на НБУ на 13.05.2002 г. ;
• Водещият чуждестранен изследовател на българското кино и анимация проф. Серджо Микели от Университета в Сиена получи титлата на церемония на 15.12.2005 г.;
• Световноизвестният композитор и диригент маестро Енио Мориконе е удостоен с титлата Доктор Хонорис Кауза на НБУ на 11.12.2013 г. - за неговият изключителен принос за развитието на съвременната филмова музика, за изявена и неповторима авторска позиция, за яркото му присъствие в световната музикална култура.