отпечатай

ДЕПАРТАМЕНТ “ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИСТОРИЯ НА КУЛТУРАТА”


Ръководител:
 
доц. д-р Валентина Ганева - Маразова
корпус 2, стая 612, тел.: 8110 612
е-mail: vganeva@nbu.bg

Приемно време:
вторник 11:00 - 13:00
четвъртък 12:00 - 16:00

Секретар: Миглена Горанова
е-mail: mgoranova@nbu.bg


Директор на програмен съвет:
доц. д-р Ирена Бокова
корпус 2 / офис 615, тел. 8 110 645
e-mail: ibokova@nbu.bg
 
Програмен консултант:
гл. ас. д-р Владимир Димитров
корпус 2 / офис 612, тел. 8 110 612
e-mail: vdimitrov@nbu.bg

Приемно време:
вторник 14:30 - 16:30 часа
сряда 14:30 - 16:30 часа
четвъртък 14:30 - 16:30 часа


Стипендиантска програма на Фондация "Контакти без ограничения" за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:

Антропология, Българистика, Българска културна история и музеи, Египтология,
Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици,
Антична ултура и литература, Философия. (условията вижте тук).

Научноизследователската дейност на департамент “Изкуствознание и история на културата” е свързана с проблемите на изкуството, етнологията, културното наследство и съвременната визуална култура, поставени в широк контекст на взаимни връзки и паралели.

Департаментът провежда периодични семинари - “Визуалният образ” и “Митология, изкуство, фолклор”, в които участват преподаватели от престижни чуждестранни университети. Лекциите от семинарите се публикуват в поредици на департамента от издателството на НБУ. Публикациите на преподавателите от департамента притежават висок “индекс на цитиране”.

От 2008 година към департамента е основан Музей НБУ с Център за документиране и сравнителни изследвания.
В програмите на департамента гостуват преподаватели от университети и изследователски институти у нас и в чужбина – Франция, Англия, Полша, САЩ, Русия, Германия и др. Договори по програма Еразъм осигуряват обмен и специализация на студенти във водещи университети в Европа.

Редица изтъкнати учени-хуманитаристи са част от Международния консултативен съвет на департамента и са дали положителни отзиви за разработените от него програми за обучение.