отпечатай

ДЕПАРТАМЕНТ “ИКОНОМИКА”


Ръководител:

доц. д-р Ренета Димитрова
корпус 2, стая 605, тел. 8110 605
e-mail: r.dimitrova@nbu.bg

Директор на програмен съвет:
гл. ас. д-р Емил Калчев
корпус 2, офис 605, тел. 8110 605
e-mail: e.kalchev@nbu.bg

Секретар:
Петър Арабаджийски
тел.: 8110 635
e-mail: parabadzhiyski@nbu.bg


Приемно време на програмните консултанти и щатните преподавателиНаучноизследователската дейност на департамент “Икономика” е ориентирана в областта на корпоративното управление, корпоративните финанси, корпоративния маркетинг, инвестиционния и иновационния мениджмънт, международния бизнес, интеграционните процеси по присъединяването към ЕС и др.

Департаментът организира и осъществява постоянен междудепартаментен семинар "Актуална икономика и бизнес", като едно от направленията на научноизследователската дейност.

Към департамента работят 15 преподаватели, които имат редица публикации в национални и международни издания, както и участия в семинари и конференции в страната и чужбина.

Департаментът има сключени договори за обмен на студенти по програма Еразъм с Университета в Болоня и Университет Лудвигсхафен. Очаква се подписването на договор с Университета на Македония (Солун, Гърция).
Постоянни са контактите с преподаватели и експерти от различни предприятия и институции; институтите на БАН; висшите училища; държавни органи и организации (Министерство на финансите, Министерство на икономиката и енергетиката, Национална агенция за приходите, Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар, Агенция по приватизацията, Агенция за икономически анализи и прогнози) и неправителствени организации (Институт за пазарна икономика, Българска стопанска камара, Асоциация на търговските банки, Балкански институт по труда и социалната политика и др.).

Формите на сътрудничество включват обучение, провеждане на практики и стажове, размяна на информация, рецензиране на дипломни работи, актуализиране на програмите, разработки на бизнес проекти, провеждане на семинари и дискусии и др.

Департаментът има разработени съвместни програми с Международния банков институт и БАН.

Департамент “Икономика” осигурява академично обучението в осем - редовни и 3 - дистанционни учебни програми.