отпечатай

ДЕПАРТАМЕНТ “АНТРОПОЛОГИЯ”


Ръководител
:
доц. д-р Магдалена  Елчинова
корпус 2, стая 615, тел. 8110 615
e-mail: melchinova@nbu.bg

Секретар-специалист:
Мария Кънчева
e-mail: anthropo@nbu.bgСтипендиантска програма на Фондация "Контакти без ограничения" за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:

Антропология, Българистика, Българска културна история и музеи, Египтология,
Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици,
Антична култура и литература, Философия. (условията вижте тук).


Департамент „Антропология” на НБУ е създаден през 1992 г. Департаментът има принос за въвеждането и утвърждаването на две нови за България университетски специалности – антропология и ‘Artes Liberales’, усъвършенстването на съответните образователни програми и специфичните за тези специалности методи на обучение.

Департамент „Антропология” поддържа и развива следните образователни програми: базова програма “Аrtes Liberales”, бакалавърска програма “Антропология”, магистърска програма „Културна и социална антропология”.
Към департамента има постоянно действащ семинар "Антропологични четения”, както и семинарите “На Изток от София: общество и политика ”, “Антропологията във филми” и Студентски семинар, на който студентите представят резултатите от своите теренни изследвания.

Преподавателите от департамента развиват активна изследователска дейност. Проектите, по които работят покриват различни аспекти от политическата и икономическата антропология, антропология на развитието, консумативна култура, антропология на религията и др. Изследователските терени включват България, Турция, Р. Македония, САЩ, Италия и др. В изследователските проекти се включват и студенти от различни степени на обучение и докторанти, които така усвояват практически умения, необходими за професията на антрополога.

Теоретичните разработки на преподавателите се публикуват в престижни международни и национални издания, включително и в поредиците, издавани от департамента: “Антропологични изследвания”, годишно издание с научни статии от 2000 г.; “Ловци на умове” – сборник с лекции по антропология от 2001 г.; “Значими имена в антропологията” – сборник с лекции по антропология, излезли от печат първа и втора част. В електронен формат се издават Годишникът на департамент “Антропология” и бюлетинът “Съвременното българско общество – изследвания, анализи и коментари”.

Международното сътрудничество на департамент “Антропология” се развива по посока на изследвания, публикации и преподавателска дейност. Департаментът има договори за академичен обмен по програма “Еразъм” с университета „Лион -2”, Франция, „Ла Сапиенца” – Рим; “Пантейон”, Гърция, Университета на Копенхаген и два университета в Турция.

Сред важните проекти на департамент “Антропология” са: Акценти в изследването: Антропология на Европа; Антропология на Балканите и страните от Черноморския регион; Антропология на/в града”; “Антропология на Европа” (дългосрочен международен проект; съвместно с 20 европейски университета); “Културен туризъм в интеркултурна среда”, финансиран от Министерството на външните работи на Република Италия, в партньорство с Университета в Болоня, сдружение “Старинен Пловдив”, Етнографски музей Пловдив и др.; “Антропология на/в града”, с подкрепата на фондация “Отворено общество” и МОН; Организиране на лятно училище по антропология за студенти с участие на антрополози от Европа;
“Social Science Field Stations in the Sub-Arctic Region” (съвместно с Института за социална антропология “Макс Планк”, Хале); “Номад” с външно финансиране по общата тема от Института “Макс Планк” с включване на студенти; Изследване на обучението по антропология в България и Македония (съпоставителен анализ);  “Социален оптимизъм и икономическо развитие”; “Здравна култура и здравни услуги” – теренно антропологическо изследване; “Градът в преход”; “Маскарадът – „между” селото и града”; “Курбанната традиция на българите мюсюлмани от Западни Родопи (село Драгиново, Велинградско)” – теренно изследване.
Сред задачите, които стоят пред департамента са: създаването на мрежа от университети, изследователски центрове и екипи за разработване на изследователски проекти със страните от Балканите и басейна на Черно море; разширяването и утвърждаването на контактите с европейски университети, с департаменти и програми по антропология за разработване на съвместни изследователски проекти; разработването на проекти за изследване на града - “Антропология на/в града”
Сред внедрените от департамента учебни програми са програмите по антропология и социология - бакалавърски и магистърски със социология, магистърска програма по антропология и бакалавърска програма “Liberal Arts”.