отпечатай

Университетските символи

Логото

Логото на НБУ символизира четящия човек. Знакът на НБУ се поставя върху дипломите на студентите, върху университетския печат, върху наградата на ректора, върху медалите на почетните доктори, върху всички почетни сертификати, върху изданията на НБУ.

 
Девизът

Девизът на НБУ - Ne varietatem timeamus, е измислен от създателя на НБУ проф. Богдан Богданов и в превод от латински означава Да не се боим от разнообразието. Девизът е дълбоко заложен в мисията на университета, както и в образователната му политика, в изследователската дейност и във всеки един негов ден.  

 Тогите

Тържествените академични облекла на НБУ са тогите и шапките, които по време на тържествените церемонии се носят от първите академични лица и от студентите, придобили образователна степен. Тогите на студентите на НБУ са изработени в противовес на традициите и каноничността – под формата на перелини, които се обличат и замятат по най-различни начини, израз на свобода и разнообразие. Шапките на всички са изработени от мек материал, така че да могат да придобиват различни форми и да имат индивидуален вид. Тогите са в тъмносин цвят, с изключение на ректорската тога, която е в царствено лилаво. С тоги и шапки студентите на НБУ получават дипломата си. С тоги на НБУ се обличат още 
почетните доктори по време на церемониите за удостояване с титлата;  студентът, който произнася студентското академично слово при откриването на новата академична година.

 Значката

Значката на НБУ е сребърна, в елипсовидна форма, върху която е изобразен символът на четящия човек – знакът на НБУ. 

 Шалът и вратовръзката
     

Унивеситетски символи са шалът и вратовръзката на НБУ. Те съдържат цветовете на университета – тъмносиньо и златно с изображение на университетския знак.


 

  


 

Огърлиците на Ректора и Деканите      

За тогите на Ректора и деканите задължителен елемент е огърлицата със знака на НБУ. Ректорската огърлица е символ на академично първенство, но и символ на здравата връзка между хората в университетското пространство, израз на академичната автономност.

 

Медалът на почетните доктори
      

Медалът, който почетните доктори получават при удостояването си с титлата, съдържа изображение на знака на университета. Медалът символизира принадлежност към  каузата на университета и университетската общност.