отпечатай

Спортна база на открито


понеделник – неделя от 08.00 до 24.00 ч.
Игрище на открито за мини футбол с изградени спортни съоръжения за  волейбол, бадминтон и хандбал. Настилка от изкуствена трева Edel grass. Осветление.
Фитнес на открито.   

   

Съблекални и бани.


Външни потребители
Платено почасово ползване в момента или с предварителна заявка срещу издаден касов бон от териториалния координатор на платен „Паркинг пред ресторант Артес“.

Цени за почасово ползване:
  • Колективни спортове:

Вид спорт

Цена

Вид спорт

Цена

Мини футбол

40 лв.

Хандбал

20 лв.

Волейбол

20 лв.

Бадминтон

10 лв.


  • Фитнес на открито: безвъзмездно ползване. При заявка за ползване на инструктор – 20 лв. на час.

Студенти, преподаватели и служители на НБУ - безвъзмездно ползване.

Заявяване на часове за ползване:
Христо Христов, стая 126, корпус 1, тел. 02 8110 146 или
охраната до игрището (охранителен пост № 3, Служебен вход), тел. 02 8110 466
Ключове от игрището и съблекалните се получават от охранителен пост № 3.