отпечатай

Акредитация

НБУ е създаден като частно висше училище с Решение на Великото народно събрание от 18 септември 1991 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 27 септември 1991 г.), на основание чл. 86, ал. 1 и чл. 53, ал. 5 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 2, ал. 1 от Закона за висшето образование. Този акт дава легитимност на Нов български университет.

Трета институционална акредитация от Национална агенция за оценяване и акредитация


През 2012 г. получава трета акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния период от шест години.

 

Втора институционална акредитация от Национална агенция за оценяване и акредитация


През 2006 г. получава втора акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния период от шест години.

 

 Първа институционална акредитация от Национална агенция за оценяване и акредитация

На 5 юли 2001 година НБУ получава от Националната агенция за оценяване и акредитация институционална акредитация за максималния 6-годишен период.
Тази акредитация дава право на НБУ да приема студенти и да издава признати от държавата дипломи за висше образование. 
 Магистърска програма “Право” на Нов български университет има програмна акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация – Изх. № 397, 22.06.2004 г.
 
Акредитация от
The Open University
 
На 18.10.2004 г. Нов български университет получава акредитация за 5-годишен първоначален период от The Open University във Великобритания. Акредитацията позволява НБУ да предлага обучение по програмите на The Open University. Акредитацията на НБУ и валидацията на програмите на Училището по мениджмънт за Професионален сертификат по мениджмънт и за Професионална диплома по мениджмънт от The Open University Validation Services е за нов 5-годишен период, считано от септември 2009 г.Акредитация от
ОПТИМА
 
В началото на 2004 година общообразователните курсове по чужд език на НБУ получиха акредитация от ОПТИМА – Българския клон на международната асоциация за качествени езикови услуги (EAQUALS-ALTE).


СТАТУТ НА ОФИЦИАЛЕН ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР НА CAMBRIDGE UNIVERSITY

На 13 октомври 2004 г. се подписва споразумение между университета Кеймбридж, Британския съвет - България и Нов български университет, с което се дава право на НБУ: да организира подготвителни курсове за изпитите на Кеймбридж; да провежда изпити за придобиване на международно валидни сертификати на университета Кеймбридж на нива PET, FCE, CAE и CPE; да организира методически семинари за преподаватели по английски език от НБУ за нива PET, FCE, CAE или CPE, както и за преподаватели от други обучаващи организации


САТУТ НА ОФИЦИАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН И ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР
НА
PrufungszentraleОSD 

На 02.12.2004 г. се подписва споразумение, което дава право на НБУ да организира обучение по немски език за всички нива и да провежда изпити за придобиване на Австрийска диплома по немски език. По съдържание и форма Австрийските дипломи по немски език са съгласувани с Препоръчителната рамка на Европейския съвет (Common European Framework 1996) както и на ALTE (Association of Language Testers in Europe) и препоръките на International Certificate Conference.