отпечатай

Дарители

Даренията, които Нов български университет получава, допринасят за изграждането на университета като модерно, културно и духовно пространство. В НБУ е изградена стена на дарителите, но това е само част от признателността на университетската общност. Даренията в НБУ продължават своя живот. За текстовете, документалните и изобразителни материали се грижи центърът за архивни фондове, където студентите могат да разгледат, използват и изследват материалите.

Част от даренията са показани в залите, изградени като почит пред големите български имена - аудитория 130, която носи името на проф. Цеко Торбов, аудитория 131 - наречена на проф. Иван Саръилиев, учебната съдебна зала 210 проф. Константин Кацаров, 310 аудитория проф. Петър Мутафчиев, в която може да бъде видян дори ръкописът на “История на българския народ”, 409 аудитория проф. Васил Стоилов, в която са изложени част от картините на художника.

Дарението на Магдалина Станчева поставя началото на инциативата за създавене на колекция от лични библиотеки в Библиотеката на НБУ.

Като част от популяризирането на дарените материали и тяхната мисия в НБУ са издадени “Лекциите по обща психология” на проф. Михалчев, книгите “Иван Саръилиев. Усилието да узнаваш”, “Прагматизмът”, “Meditationes” – представящи текстовете на проф. Саръилиев, книгата на Бергсон “Материя и памет” – в превод на Стефан Димов, книгата-албум, посветена на Васил Стоилов, богат преглед на неговото творчество, книгата-албум “Райна Кабаиванска” – която разказва за звездната кариера на примадоната и нейната сърдечна щедрост към младите оперни изпълнители.

Подкрепата и доверието, които НБУ намира чрез тези дарения през годините на своето изграждане са знак на благородство и привързаност към каузата на университетското образование. Публикуваме имената на дарителите като с израз на дълбока благодарност.

 
Анани Любенов – дарил средства за изграждането на Съдебна зала, необходима за обучението на студентите от програма “Право”.
 
Атанас Славов - дарил библиотека с литература, архивни материали и документи с висок културен принос.
 
Александър Божков и Антоан Николов – дарили преподавателските си хонорари за постигане на целите и осъществяване предмета на дейност на НБУ.

Божидар Данев
– дарил средства за учредяване на фонд към Настоятелството на НБУ - за стимулиране на студенти, които се обучават в НБУ.

Боян Мутафчиев - дарил библиотека с литература, архивни материали и документи с висок културен принос.
 
Валентина Топузова-Торбова - дарила пълните преводи на Кант, направени от проф. Торбов – на чието име също има аудитория в НБУ.
 
Валерия Фол и Александра Фол – дарили част от личния архив на проф. Александър Фол, д.н., който съдържа лична и научна документация, кореспонденция, резултати от важни научни проекти, фото- и аудиоматериали.

Вера Мутафчиева - дарила архива на проф. Петър Мутафчиев, в който е и автентичният ръкопис на “История на българския народ”.
 
Джордж Сорос - основател на фондация “Отворено общество”, дарил средства за изграждане на университетската библиотека и академични и социални стипендии за студентите.
 
Димитър Паница – дарил средства за учредяване на фонд “Димитър Паница” - за присъждане на Наградите за гражданска доблест „Паница”.
 
Ирина Михалчева – дарила неиздаден ръкопис на академик Димитър Михалчев.
 
Кина и Елиана Арнаудови – дарили богатите изследвания на проф. Саръилиев, чието име носи 131 аудитория на НБУ.
 
Магдалина Станчева – дарила лични книги, изследвания и материали, с които се поставя началото на колекция от лични библиотеки в Библиотеката.
 
Райна Кабаиванска – дарила средства за учредяване на фонд – за присъждане на национални и международни стипендии за обучение по оперно пеене.

Семейство Божидар Даневи дарило личната си колекция картини, които са изложени в Галерия УниАрт на НБУ.
 
Симеон Ангелов – дарил библиотека със литература, архивни материали и документи с висок културен принос.
 
Слава Михайлова - дарила ценните изследвания на класическия филолог проф. Георги Михайлов.
 
Стефан Димов – дарил поредица от преводи на произведения от френския философ Анри Бергсон.
 
Явора и Василия Стоилови - дарили архива на великия български художник Васил Стоилов.

Проф. Питър Блек – дарил повече от седемстотин книги в областта на антропологията.

Проф. Андрей Апостолов и д-р Недка Коларова - дарили личната библиотека на проф. Иванка Апостолова, д.н. (ректор на НБУ в периода 1995-2002 г.) и колекцията от книги на проф. Апостолов в областта на физиката, биофизиката, компютърните науки и технологиите.

Н. Пр. Джефри Кийтинг и Майк Кронинг - дарили 100 книги в областта на историята и литературата.