отпечатай

Новини


Уважаеми колеги,

Стартира новата инициатива на „Център за терапия на комуникативни и емоционално- поведенчески нарушения в детска възраст „и МФ „Студенти в помощ на студенти“!

Ако Вие имате:

•    Нарушения на артикулацията
•    Нарушения на плавността на говора (заекване)
•    Дислексия (затруднения при четене и писане)
•    Други комуникативни нарушения

нашите студенти от МП „ Рехабилитация при езикова и речева патология“ под супервизията на гл.ас. Екатерина Тодорова  ще работят с Вас безвъзмездно, за да Ви помогнат да ги преодолеете!

За контакти:
Цвета Каменски
Мениджър „Център за терапия на комуникативни и емоционално- поведенчески нарушения в детска възраст„
tkamenski@nbu.bg
Моб. 0884 675 190Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения
- НБУ подготвя летни детски групи за децата на административния и преподавателски колектив на НБУ за месеците юли и август.

Каним всички колеги, които са заинтересовани, да попълнят прикаченото заявление и да го изпратят на tkamenski@nbu.bg, или на място в офис 08, Корпус 2, НБУ-Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст всеки работен ден от 10 до 12 часа най-късно да 05 юли 2013г.

Разполагаме с ограничен брой места, така че колегите, които подадат заявлението си по-рано ще бъдат с предимство.

Участието на децата в летните групи ще бъде безплатно за щатния състав на НБУ.

Очакваме ви,

Цвета Каменски
Мениджър-Център за терапия на комуникативни и емоционално- поведенчески нарушения в детска възраст- НБУ