отпечатай

Прием в докторски програми

Кандидатстването за докторски програми за академичната 2014/2015 година ще се проведе в периода юни-август 2014 г., а приемните изпити по специалността и по чужд език - през месец септември 2014 г.

Докторски програми 2014/2015 година

Научна област

Докторска програма

Романистика и Германистика

ДП Лингвистика и теория и практика на превода

ДП Методика на обучението по съвременни езици

Антропология

ДП Антропология

Археология

ДП Археологически анализи и археометрия

Архитектура за сградите, конструкции, съоръжения и детайли ДП Архитектура

Бизнес администрация

ДП Бизнес администрация

Дизайн

ДП Дизайн

Изкуствознание и история на културата

ДП Изкуствознание и визуални изследвания

Изящни изкуства

ДП Визуално-пластични изкуства

Икономика

ДП Световно стопанство и международни икономически отношения

ДП Финанси

Информатика

ДП Информатика

История

ДП История на България от Средновековието до наши дни

Кино, реклама и шоубизнес

ДП Кинознание, киноизкуство и телевизия

Когнитивна наука и психология

ДП Обща психология

Масови комуникации

ДП Масови комуникации

Музика

ДП Музика

Национална и международна сигурност

ДП Стратегии и политики на сигурност

Нова българистика

ДП Теория и история на литературата

Политически науки

ДП Мениджмънт на различията и управление (Diversity management and governance)

ДП Политически науки

Право

ДП Гражданско и семейно право

Право

ДП Наказателно право

Публична администрация

ДП Публична администрация

Средиземноморски и Източни изследвания

ДП Египтология

Театър

ДП Театър

Телекомуникации

ДП Телекомуникации – електронни съобщения

Философия и социология

ДП Социология

ДП Философия

ЮИЕЦСИ

The European Mind: Doctoral studies in Semiotics for a knowledge and value based society (SEMKNOW)

ЮИЕЦСИ ДП СемиотикаЗа повече информация:

Магистърски факултет
Корпус 1, офис 103; 81010 142; 8110 180;
e-mail:  master@nbu.bg