отпечатай

Проект “Студентски практики”


Уважаеми колеги,

   По проект "Студентски практики" на МОН все още има свободни квоти до усвояването на отпуснатите 300 нови бройки. В тази връзка продължава приемът на документи за участие в проекта.
 • Всеки ден на e-mail: spraktiki@nbu.bg ще се приемат PDF-копия на договорите на студентите за провеждане на практики. По всички договори ще бъдат правени щателни проверки в платформата на проекта. Ще се проверява:
  • Дали практиката отговаря на изучаваната специалност в НБУ;
  • Дали има посочен ментор от страна на работодателя;
  • Дали студентът е посочил Академичен наставник от преподавателите на НБУ (и дали е потвърден от Академичен наставник);
  • Дали студентът е изготвил предварителен график за провеждане на практиката в рамките на 240 часа, при задължително спазване на условието за максимум 8 часа на ден и не повече от 40 часа на седмица.
  • Дали менторът е потвърдил изготвения график за провеждане на практиката.
 • Крайната дата за приключване на практиките е 31 август 2015.
 • С оглед на осъществяването на ефективен мониторинг и контрол, ще се сключват договори за провеждане на практики само на територията на гр.София.
 • Студентите, направили коректни регистрации и договори, ще получават потвърждаващ имейл и покана да предоставят договорите в три екземпляра в офиса на Център за кариерно развитие и обучителни ресурси - стая 101 на Корпус 1 в НБУ.
 • Некоректните регистрации ще бъдат връщани по мейл с посочени пропуски. Трябва да бъдат отстранени в най-кратки срокове.
 • Всички студенти, подали своите договори на посочения мейл след изчерпване на отпуснатите брой практики ще бъдат уведомявани, че документите им няма да бъдат приети.

От меню "Избрана практика" в профилът на студента трябва да има следното:

Линк

==============================================================

   В резултат на реализирани икономии Нов български университет е в състояние да обяви около 300 нови практики по проект „Студентски практики“ - http://praktiki.mon.bg. Точната бройка предстои да бъде уточнена с екипа на проекта в Министерството на образованието и науката.
  В тази връзка в периода 25-27 май 2015г. в офиса на Центъра за кариерно развитие и обучителни ресурси – стая 101 на Корпус 1 в НБУ – ще бъде осъществен прием на договори на студенти за провеждане на практика в периода 1 юни - 31 август 2015г. Тъй като очакваме броят на желаещите студенти на НБУ да надвиши броя на средствата, с които Университетът разполага за провеждането на практиките, ще бъдат приемани документи по реда на подаването им само до попълване на отпуснатите практики.
  За целта се създава следната организация по регистрация и прием на договорите на студентите на НБУ:
 • До 20 май 2015г. на e-mail spraktiki@nbu.bg ще се приемат PDF-копия на договорите на студентите за провеждане на практики. По всички договори ще бъдат правени щателни проверки в платформата на проекта. Ще се проверява:
  • дали практиката отговаря на изучаваната специалност в НБУ;
  • дали има посочен ментор от страна на работодателя;
  • дали студентът е посочил академичен наставник от преподавателите на НБУ (да бъде потвърден от академичен наставник);
  • дали студентът е изготвил предварителен график за провеждане на практиката в периода 1 юни – 31 август 2015 г. в рамките на 240 часа, при задължително спазване на условието за максимум 8 часа на ден и не повече от 40 часа на седмица.
 • С оглед на осъществяване на ефективен мониторинг и контрол ще се сключват договори за провеждане на практики само на територията на гр. София.
 • Студентите, направили коректни регистрации и договори, ще получават потвърждаващ мейл и покана да предоставят договорите в три екземпляра в периода 25-29 май 2015г. в офиса на Центъра за кариерно развитие и обучителни ресурси – стая 101 на Корпус 1 в НБУ.
 • Некоректните регистрации ще бъдат връщани по мейл с посочени пропуски, които да бъдат отстранени в най-кратки срокове.
 • Всички студенти, подали своите договори на посочения мейл след изчерпване на отпуснатите брой практики, ще бъдат уведомявани, че документите им няма да бъдат придвижени.

 

Една примерна регистрация от профила на студента би трябвало да изглежда така:

Наименование на позицията консултант
Организация - работодател Консултинг ООД
Адрес на организацията работодател бул. Витоша № 199
Период на провеждане на практиката* От 01.06.2015 до 31.08.2015
Ментор Мария Иванова Иванова
Академичен наставник Елена Петрова Петрова Потвърден на 2015-05-18 09:16:53
Програма на практиката ДА (потвърдена на 15.05.2015)
График/Разписание ДА (потвърден на 18.05.2015)

Проект "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"
финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси"
съфинансиран от Европейския социален фонд

Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва да проведат над 60 000 студенти. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“). В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя.
Бюджетът на проект “Студентски практики” е 56 000 000 лева.
[още]Контакти:

Център за кариерно развитие и обучителни ресурси, НБУ

тел.: 8110 131, 8110 141

e-mail: career@nbu.bg

корпус 1, офис 101