отпечатай

Прием след висше образование - магистърски и докторски програми

Предлаганите магистърски програми се излъчват от департаментите и са от различни научни области. Програмите, предназначени за кандидати с висше образование, са със средна продължителност година и половина. Обучението в магистърските програми включва аудиторни курсове, стажове и практически занятия. В периода на своето обучение студентите имат възможност за един семестър да отидат в чуждестранен университет по програмата Еразъм. Нов български университет има сключени договори за съвместно сътрудничество в 24 направления със 115 университета от 19 европейски държави.

За повече информация:

Магистърски факултет
Корпус 1, офис 103; 8110 103; 8110 133;
e-mail:  master@nbu.bg