отпечатай

Семинари

 
Постоянен семинар "Театрална среда"
ДЕПАРТАМЕНТЕН СЕМИНАР
"Анализ на учебната и научно-изследователска дейност в депaртамент "Театър"
26.06.2014 г. и 02.07.2014 г.
Департамент "Театър"
Практически семинар "Методът (на Станиславски)"
водещ: проф. Михаил Чумаченко, ГИТИС - Москва
16-21.05.2014 г. 10.00 - 14.30
Университетски театър, НБУ

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие, НБУ
Постоянен семинар „Говорим за театър“
Тема: Съвременният танц и фестивалите: Sofia Dance Week
Представя:  гл.ас. д-р Анна Пампулова
09.01.2014 г. - понеделник 18.00
Галерия УниАртДепартамент „Театър“
Водещ: доц. Снежина Петрова, Ръководител на департамент "Театър"

Тема: „Бeлият стих“
С участието на: Силвия Чолева

14.04.2013 г.
Народен театър "Иван Вазов"
Департамент „Театър“
Модератори:
доц. Възкресия Вихърова,
доц. Зарко Узунов,
ас. д-р Антоанета Петрова


Тема: "Абстрактен тренинг в театъра"
С участието на: Студенти от курсовете: „Елементи на сценичния образ III част: Практическа работа с пространството“ и „Театрални форми I част: ефект на реалност/странност“
05.12.2012 г. от 18.00 часа
Корпус 1- зала 508
Департамент „Театър“
Водещ: Росен Михайлов - редовен докторант в програма „Театър“ НБУ
ИНТЕРАКТИВНА БЕСЕДА в навечерието на 3-ти декември - „Международен ден на хората с увреждания“


Тема: „Танцът на смелите тела“ или бумът на интегрирания танц през 90-те години на XX век
30.11.2012 г., 16:30 часа, Университетски театър
Департамент „Театър“
Модератор: д-р Татяна Соколова
Тема: „Съвременен танц- традиции, настояще и бъдеще“

С участието на:
Маргарита Градечлиева - знаковата българска балерина, хореограф и педагог с петдневен танцов семинар единствено за НБУ
20.11.2012 г. - 24.11.2012 г. 
Университетски театър
25.11.2012 г. – зала 05, Корпус 2
С подкрепата на фонд „Учебни програми“ ФБО

Департамент „Театър“
Модератор и организатор: Росен Михайлов - редовен докторант в департамент "Театър"

Двудневен семинар на Субатра Субраманиам (Обединено кралство) със студенти на НБУ
18 и 19.11.2012 г.
Университетски театър, НБУ
Департамент "Театър"с подкрепата на фонд „Учебни програми“ БФ, Университетски театър на НБУ, Британски съвет и танцова компания “Хетероподи”

Работна среща с Христо Мутафчиев на тема "Членство и права"

Департамент "ТЕАТЪР" и Съюз на артистите в България

На срещата с известния актьор и председател на САБ са поканени всички студенти на НБУ.
Срещата ще се пренесе към темата "Какво е да си актьор в България днес?" с модератор и водещ ще бъде проф. Виолета Дечева.

    01.12.2012 г от 15.00 часа
    Университетски театър

 
2012/2013

1.Семинар „Speed dating“ – представяне на презенатционен формат
Водещ: доц. Снежина Петрова

2.Семинар „Членство и права“, съвместно със САБ
Водещ: проф. Виолета Дечева
Гост-лектор Христо Мутафчиев

3.Семинар „ПеЧакЧа“ – он-лайн представяне на презенатционния формат ПеЧакЧа
Водещ: доц.Снежина Петрова

4.Практически семинар „Представяне на възможност за обучение по театър в програмите на НБУ“  с гости от читалище  “Възраждане” – гр. София
Водещ: Росица Панайотова

5.Семинар „Съвременен танц- традиции, настояще и бъдеще“
Водещ: ас. д-р Татяна Соколова
Гост-лектор: Маргарита Градечлиева

6.Семинар “ Forward motion”  - серия прожекции-лекции представящи най-интересните танци за камера филми от Обединеното кралство за последните 20 години
Водещ: Росен Михайлов - докторант

7.Семинар “Човешкият глас – афекти ІI -ва част”
Водещ: Росица Панайотова

8.Семинар “Белият стих”, съвместно с НТ“Иван Вазов“
Водещ: доц. Снежина Петрова
Гост-лектор Силвия Чолева

9.Семинар “Аз уча играейки”, съвместно с департамент “Когнитивни науки и психология”
Водещ: ас. д-р Антоанета Петрова

10.Семинар “Текст – пространство – игра”,  съвместно с департамент “Изящни изкуства” и департамент “Музика”
Водещ: ас. д-р Антоанета Петрова

11.Семинар  „Георги Господинов и Силвия Чолева -Романът на Силвия Чолева "Зелено и златно"
Водещ: проф. Цветана Манева, ас. д-р Антоанета Петрова
Гост-лектор: Силвия Чолева

12.Семинар "Абстрактен тренинг в театъра"
Водещи: доц. Възкресия Вихърова, доц. Зарко Узунов, ас. д-р Антоанета Петрова

13.Семинар "Епосът на Гилгамеш - опит за психодрама"" съвместен проект с департамент - Пластични изкуства, Когнитивна психология, Масови комуникации, Нова българистика,
Средиземноморски и източни изследвания, Музика и др.  – подготовка на проект- изследване на човешкото поведение в ситуация на представление
Водещ: ас. д-р Антоанета Петрова

14.Постоянен семинар "Шекспир: версии", 
тема: „Хамлетмашината“
Водещ: проф. Виолета Дечева д.н.
Гост-лектор: доц. Снежина Петрова

15.Постоянен семинар "Шекспир: версии",  тема: „Дискусия върху спектакъла „Хамлет“ от У.Шекспир - Народен театър „Иван Вазов“
Водещ: проф. Виолета Дечева д.н.
Гост-лектор: Явор Гърдев и Димитър Божков

16.Постоянен семинар "Шекспир: версии", 
тема: „Какво е да бъдеш Хамлет и да играеш Франкенщайн?“
Водещ: проф. Виолета Дечева д.н.
Гост-лектор: Леонид Йовчев

17.Постоянен семинар "Съвременен театър – имена, практики, идеи, политики",
тема: „Конкурентна комуникация “
Водещ: проф. Виолета Дечева, д.н.
Гост-лектор: Симеон Апостолов (собственик на Pro Sale Academy)

18.Постоянен семинар "Съвременен театър – имена, практики, идеи, политики",
тема: „Театър и тоталитаризъм“
Водещ: проф. Виолета Дечева, д.н
Гост-лектор: Мартина Апостолова(студент)

19.Постоянен семинар "Съвременен театър – имена, практики, идеи, политики",
тема: „Театърът и младият актьор“
Водещ: проф. Виолета Дечева, д.н
Гост-лектор: Димо Иванов (студент)

20.Постоянен семинар "Съвременен театър – имена, практики, идеи, политики",
тема: „Берлински театрални сцени І част“
Водещ: проф. Виолета Дечева, д.н
Гост-лектори: Таня Костадинова и Карина Ангелова (студенти)

21.Постоянен семинар "Съвременен театър – имена, практики, идеи, политики",
тема: „Берлински театрални сцени ІІ част“
Водещ: проф. Виолета Дечева, д.н
Гост-лектори: Атанас Атанасов, Таня Костадинова, Карина Ангелова, Марин Радев Маринов (студенти)

22.Постоянен семинар "Съвременен театър – имена, практики, идеи, политики",
тема: „Берлински театрални сцени ІІІ част“
Водещ: проф. Виолета Дечева, д.н

23.Постоянен семинар "Съвременен театър – имена, практики, идеи, политики",
Тема: "Театърът на 21 век и театралното наследство на 20 век в Берлинската театрална среда”  - представяне на пътуващ образователен семинар
Водещ: проф.Виолета Дечева д.н.
Гост-лектори:  Атанас Атанасов ,Таня Костадинова, Карина Ангелова, Марин Радев Маринов (студентите от пътуващия семинар) и доц. Елена Иванова

24.Постоянен семинар "Съвременен театър – имена, практики, идеи, политики"",
Тема: „Театралността в  пърформанса“
Водещ: проф. Виолета Дечева д.н.
Гост-лектор: Демна Димитрова

25.Постоянен семинар "Съвременен театър – имена, практики, идеи, политики"",
Тема: „Imagination“
Водещ: проф. Виолета Дечева д.н.

26.Семинар „Имагинариум'' - посветен на “Танца за камера”
Водещ: Росен Михайлов, докторант

27.Семинар "Парчета живот" – документален филм
Водещ: проф. Цветана Манева


2011/2012

28.Семинар „Влизане в готов спектакъл” 
Водещ: доц. Снежина Петрова

29.“Поезията на Силвия Чолева – повод за театър”
Водещ: доц. Снежина Петрова
Гост-лектор Силвия Чолева

30.Семинар “Функцията на текста в театралната танцова форма”
Водещи: Доц. Възкресия Вихърова

31.Семинар „Танцов семинар“
Водещ: Ас. д-р Анна Пампулова
Гост-лектор: Асен Наков

32.Семинар “Човешкият глас – афекти І -ва част”
Водещ: Росеца Панайотова


2010/2011

33.Департаментен семинар: „Модерността в театралното изкуство”  - дискусионни семинари по тематични проблеми на съвременния театър – среща разговор с преподаватели от деп.“Театър“
Модератор: проф.Румен Цонев д.н., Росица Панайотова

34.Работни семинари с екипи преподаватели от модули “Актьорско майсторство”, “Танцов театър”,”Сценография”
Водещ: доц. Възкресия Вихърова

35.Семинар “Как се учи театър в НБУ”
Водещ: доц. Възкресия Вихърова

36.Семинар “Нелитературни мотиви за правене на театър”
Водещ: ас. д-р Ася Иванова

37.Постоянен семинар “Театрална среда” – участия с открити уроци на преподавателите от програми “Театър” – показване на етапи от проекти
Водещ: Росица Панайотова и ас. д-р Ася Иванова

38.Семинар “Актьорска техника”
Водещ: доц. Снежина Петрова

39.Семинар „Актьорът в очите на публиката''
Водещ: доц. Възкресия Вихърова, проф. Цветана Манева
Гост лектор:Георги Тошев

40.Семинар "Hip-Hope", практически демонстрации
Водещ: Виктор Милушев

41.Практически семинар "Методът Фелденкрайс и театралните практики на Станиславски, Вахтангов, Мейерхолд, Лий Страсбърг и Питър Брук"
Водещ: доц. Възкресия Вихърова
Гост-лектор Ливия Каличе (Австрия)

42.Семинар „Conteporary dance workshop “
Водещ: ас. д-р Анна Пампулова
Гост-лектор Светлин Велчев (Танцова академия – Ротердам, Холандия)

43.Семинар „Създаване на малки театрални етюди“ - Литературен конкурс за средношколци изучаващи английски език, съвместно с департамент “Чужди езици и литератури” и Университетски театър
Водещи: Доц. Възкресия Вихърова

2009/2010

44.Департаментен семинар: „Модерността в театралното изкуство”  - дискусионни семинари по тематични проблеми на съвременния театър – среща разговор с преподаватели от деп.“Театър“
Модератор: проф.Румен Цонев д.н., Росица Панайотова

45.Семинар "Модели на преподаване - демонстрация и дискусия"
Водещ: ас. д-р Антоанета Петрова

46.Семинар “Как се учи театър в НБУ”
Водещ: доц. Възкресия Вихърова

47.Семинар “Фолклорна разходка из България” /из обичаите, музиката и танците на българите/
Водещ: М. Кръстева
Модератор: Росица Панайотова

48.Двудневен семинар "Метод и техники на работа в представлението "Замлъкване", в  рамките на департаментен семинар  "Килийно училище - нелитературен театър, метод и техника"
Водещи: Елена Панайотова, Вероника Петрова и Антоанета Петрова
Модератор: Ася Иванова

49.Семинар „Чехов и абсурда“
Водещ: Веселин Натев

2008/2009 г.

50.Департаментен семинар: „Модерността в театралното изкуство”  - дискусионни семинари по тематични проблеми на съвременния театър – среща разговор с преподаватели от деп.“Театър“
Модератор: проф.Румен Цонев д.н., Росица Панайотова

51.Семинар “Звук и връзка” съвместно с деп. “Изящни изкуства” и сдружение ТА Аудитум

52.Практически семинар от поредицата “Килийно училище”
Водещ: ас. д-р Ася Иванова

53.Департаментен семинар: „Модерността в театралното изкуство”  - дискусионни семинари по тематични проблеми на съвременния театър – среща разговор с преподаватели от деп.“Театър“
Водещ: проф.Румен Цонев д.н., Росица Панайотова

54.Междудепартаментен интердисциплинарен семинар “Слово и музика” между деп. “Театър”, “Музика” и “Нова българистика”
Водещи: ас. д-р Ася Иванова, доц.д-р Георги Арнаудов, Емилия Дворянова

55.Семинар “Въведение в драматургичната постановка на тялото и неговия танц”
Водещ: ас. д-р Татяна Соколова

56.Семинар „Ритуал–Театър-Ритуал“ - национален, регионален и глобален план на базата на мултикултурен обмен и коментар на проблема традиция – съвременост
Водещ: ас. д-р Ася Иванова

57.Семинар „Съвременното изкуство и новите технологии – приложен и дискусионен блок за развитие на мултимедиен език“
Водещи: доц.Възкресия Вихърова и доц.Зарко Узунов

58.Семинар “Работа с актьори”, съвместно с деп. “Кино, реклама и шоубизнес”
Водещ: Деляна Манева - докторант

59.Департаментен семинар: „Модерността в театралното изкуство”  - дискусионни семинари по тематични проблеми на съвременния театър – среща разговор с преподаватели от деп.“Театър“
Модератор: проф.Румен Цонев д.н., Росица Панайотова

60.Семинар “Тялото и неговия танц”
Водещ: ас.д-р Татяна Соколова

61.Работно ателие – „Съвременна американска драматургия“
Водещ: доц.Ева Волицер

62.Семинар „Съвременното изкуство и новите технологии – приложен и дискусионен блок за развитие на мултимедиен език“
Водещи: доц.Възкресия Вихърова и доц.Зарко Узунов

63.Семинар “Съвременна българска проза – Елена Алексиева на сцена”
Водещ: доц.Снежина Петрова

64.Семинар „Проблеми на актьорския тренинг“
Водещи: доц.Възкресия Вихърова и доц.Зарко Узунов

65.Семинар “Маската в българската народна обредност” (съвместно с департамент “Изящни изкуства”)
Водещ: Д-р Елизабет Стефанова от Национален исторически музей 

66.Семинар “Сценографията между сценичния дизайн и изкуството на сценичната среда” (работа по постановката “Животът на Коко Шанел”)
Водещи: доц.Възкресия Вихърова и доц.Зарко Узунов

67.Семинар “Взаимоотношения и интердисциплинарни връзки в съвременните сценични изкуства”   
Водещ: доц.Георги Арнаудов

68.Семинар „ Индивидуален път в театъра / Манифест (философия) / Принцип (методология на преподаване)“ - представяне  на преподавателите от департамент “Театър” пред студентите – всички преподаватели от деп.“Театър“

69.Практически семинар от поредицата “Килийно училище”
Водещ: ас. д-р Ася Иванова

70.Практически семинар “Арт стъпки”,
Водещ: Милен Петров

71.Тридневен практически семинар “Работа по методологиите на Мейерхолд и Вахтангов” по текстове на Чехов
Водещ: Деляна Манева – докторант

2007 – 2008 г.

72.Постоятнен семинар "Театрална среда"
Двудневен практически семинар “Техники на дублажа”,
Водещ: Петя Абаджиева, ас.д-р Ася Иванова


Семинари с международно участие:


18 и 19.11.2012 г.
Двудневен танцов семинар
Водещ: Росен Михайлов, докторант
Гост-лектор: хореографа Субатра Субраманиам – Обединено кралство

7, 14 и 28.05.2012г.
Танцов семинар: “Пространство, време, жест”,
Водещ: ас.д-р Анна Пампулова
Гост-лектор: хореографа Ktrin Posin, USA, програма “Фулбрайт”

Танцов Семинар „Имагинариум''
Водещ: Росен Михайлов, докторант
Гост-лектори: Щели Лав и Гита Вигро (Обединено Кралство)

23.04.2012 г. - 26.04. 2012 г.
Семинар “Драматургия на движението, импровизация и изграждане на драматургична структура”
Гост преподавател: Сахине Хатипоглу от Университета Чанакале в Турция

02.02.2012 г. - 05.02.2012 г.
Fly Low (Ниско летене) - танцова техника на Дейвид Замбрано ("работилница" за напреднали).
Водещи: Александър Георгиев - Р. Македония и Татяна Соколова 

02.01.2011 г. - 28.01.2011 г.
“Методът Фелденкрайс и театралните практики на Станиславски, Вахтангов, Мейрехлод, Лий Страсбърг и Питър Брук” – практически семинар
Гост-лектор Ливия Каличе (Австрия).
Модератор: доц. Възкресия Вихърова. (България).

02.04.2011 г.
Contemporary dance workshop
Лектор: Светлин Велчев, гост от Танцова академия - Ротердам, Холандия.
Модератор: ас. Анна Пампулова.

02.04.2011 г. - 03.04.2011 г.
„Contemporary dance workshop“
Лектор: Светлин Велчев, гост от Танцова академия - Ротердам, Холандия.
Модератор: ас. Анна Пампулова.

30.05.2009 г.
Семинар "Немски свободен театър"
Водещ: Йохана Нидермюлер, „TART Productions“, Щутгарт, Германия
Модератор: Снежина Петрова, "Червената къща", ул. "Любен Каравелов" 15

03.11.2009 г.
Семинар "Съвременния музикален театър"
Лектор: проф. Михаил Борисов и композиторката Юлия Масалская, Руска Академия за Драматично Изкуство, Москва
Модератор: проф. Румен Цонев, д.н.

23.01.2008 г. - 25.01.2008 г.
Уъркшоп "Интеркултуралното образование и фокусът му върху театралната изразност", "Танцът Буто като средство за физически и изразен тренинг в работата на актьора"
Лектори: проф. д-р Маро Галани, проф. д-р Пантелис Георгоянис от Университета в Патрас - Гърция

02.06.2008 г. – 06.06.2008 г.
"Танцов семинар - ателие"
Водещи: Робърт Таниън /Обединено кралство/ и Росен Михайлов, НБУ
Семинарът се проведе в рамките на Международен театрален фестивал "Варненско лято', гр. Варна

01.10.2007 г.. – 30.03.2008 г.
“Без думи на Балканите”,
Гост-лектор Васил Зафирчев (Македония)

01.04.2006 –30.09.2006 г.
"Тенденции на съвременната хореографска мисъл в САЩ в края на 20 век",
Водещ Владимир Ангелов, магистър на изкуството, Университет "Джордж Вашингтон", САЩ