отпечатай

Записване и такси за обучение

Класиране през м. май 2015 г.

Можете да проверите тук

Консултации: Централно фоайе, корпус 1

Регистрация: Студентски център, Централно фоайе, корпус 1
Необходими документи:
 • карта за записване (получава се на място);
 • две снимки;
 • документ от ТЕЛК или НЕЛК или документ за родство за ползване на намаление (оригинал и ксерокопие).
Плащане на такси: каси 201 и 209

Таксата за обучение се заплаща от 21.05 до 05.06.2015 г.

За заплащане на студентски такси по банков път в лева: 
Банка ДСК  BGN - IBAN:  BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF

Семестриални такси за обучение за 2015/2016 академична година

Такси за обучение 2015/2016

Студенти

Курсисти
Магистърска програма „Архитектура“ 1650 лв. -
Магистърска програма "Право" 1600 лв. -
Бакалавърски програми 1200 лв. 1100 лв.

Бакалавърски програми (РО)- изключения „Управление на бизнеса и предприемачеството“, „Графичен дизайн“, „Информатика“, “Информационни технологии“, „Кино и телевизия“, „Маркетинг“, „Мрежови технологии“ (на английски език), „Мултимедия и компютърна графика“, „Психология“, „Реклама“, "Счетоводство и одит“, „Туризъм“, „Финанси"

1300 лв. 1200 лв.

"Интериорен дизайн“, „Мода“, "Психология" (на английски език), „Театър“, „Пластични изкуства“

1400 лв.

1300 лв.

„Музика“

1600 лв.

1500 лв.

Програма за Професионален бакалавър (РО) - „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“ (на български език)

1000 лв.

1000 лв.

Програми за Професионален бакалавър (ИО) - „Маркетинг и продажби“, „Мениджмънт и предприемачество“, „Мениджмънт на екскурзоводството и туристическата анимация“, „Счетоводство“, „Фирмени финанси“ – в локалните центрове на НБУ във Варна, Видин и Пловдив

800 лв.*

-* Програмите са с интензивна форма на обучение, което се провежда само в локалните центрове на НБУ във Варна, Видин и Пловдив и включва присъствени лекции в три последователни дни – (петък вечер, събота и неделя), непосредствено оценяване след лекционната част (на следващата седмица). При програмите с ИО не се предоставят учебници и не се ползва платформата за електронно обучение на НБУ – MOODLE НБУ.


Допълнителни предимства

Освен платено обучение Нов български университет предоставя на своите студенти и безплатни допълнителни предимства, надхвърлящи една четвърт от общата стойност на образователната услуга:
 • осигуряване на учебни материали (безплатни учебници или материали във виртуални учебни модули);
 • осигуряване на практика (безплатни извънаудиторни учебни форми);
 • безплатно чуждоезиково обучение;
 • безплатен достъп до ресурсите на библиотеката на НБУ и чужди бази данни;
 • безплатен достъп до компютър и интернет;
 • безплатни ксерокопия.

Нов български университет предлага на своите студенти възможности за допълнително редуциране на таксата за обучение, чрез:

 • намаления за записан брой курсове – 35 % върху горницата над учебната такса програма и два аудиторни лекционни курса.
 • намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) – при формиране на учебната такса вторият записан член на семейството се ползва с 25 % намаление. Необходимо е да бъдат представени документи за родство, а първият член на семейството (с по-малък факултетен номер) да е заплатил семестриалната си такса за обучение);
 • намаления за студенти в неравностойно положение (50% и над 50% трайно намалена работоспособност) – 50 % намаление.


За повече информация:
Студентски център
Корпус 1,ет. 1, Централно фоайе; тел.: 8110 180; 8110 212; 8110 265;
e-mail: top.info@nbu.bg