отпечатай

Тест по общообразователна подготовка и специалиазирани изпити

1.Тест по общообразователна подготовка (ТОП)

Кандидатстудентският изпит за предлаганите от НБУ бакалавърски програми, както и за магистърски програми "Право" и "Архитектура", е Тест по общообразователна подготовка. Някои от програмите изискват и полагане на специализиран изпит.


Он-лайн  регистрация за  ТОП и програмиЗаписване Провеждане
Срок Място Дата Място
13 май 2015 НБУ - София
ЛЦ - Пловдив
ЛЦ - Видин
ЛЦ - Варна
16 май 2015   НБУ - София
ЛЦ - Пловдив
ЛЦ - Видин
ЛЦ - Варна
 03 юни 2015 6 юни 2015
17 юни 2015 20 юни 2015
8 юли 2015 12 юли 2015
29 юли 2015 1 август 2015
Описание и примерен вариант на ТОП

Резултати от ТОП

НБУ предлага няколко сесии на ТОП. Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви на ТОП, като в класирането участва с този резултат, който му осигурява най-висок състезателен бал.

На ТОП не е необходимо да се явяват: чуждестранни граждани и кандидати със завършена образователна степен (професионален бакалавър, бакалавър, магистър).
Резултатът от теста е валиден и за следващата кандидатстудентска кампания. 


2. Специализираните изпити са под формата на тест, есе, събеседване или изпити по изкуствата. Резултатите от тях участват в балообразуването. Кандидатите, които не се явят или получат слаба оценка, не участват в класирането за съответната програма.

Срокове за записване и дати за провеждане:


Записване

Провеждане

Срок

Място

Дата

Място

От 5 януари
до 25 март 2015 г.

НБУ – София
ЛЦ – Варна
ЛЦ – Видин
ЛЦ – Пловдив

29 март 2015 г.

НБУ – София

до 13 май 2015 г.

17 май 2015 г.

до 8 юли 2015 г.

9 - 11 юли 2015 г.Описание на специализираните изпити 2015 г.

За повече информация:
Студентски център
Корпус 1, ет. 1, Централно фоайе; тел.: 8110 180; 8110 212; 8110 265;