отпечатай

График за консултации и приемни интервюта

МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ИНТЕРВЮТА

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 3.06. - 29.09.2013 г.

Име на програмата

Дати за консултации и интервю

Координати

Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

Консултации и интервю:
6, 13 юни 2013 г. - 16:00 - 17:30 часа
17, 20 юни 2013 г. - 14:00 - 16:00 часа
5, 12, 29 септември 2013 г. - 15:00 - 17:00 часа

проф. Албена Бакрачева, д.н.
е-mail: abakratcheva@nbu.bg
тел.: 02/8110 320
офис 312, корпус 2

Анимационна режисура

Консултации и интервю:
4, 18 юни 2013 г. - 15:00 - 17:00 часа
2 юли 2013 г. - 15:00 - 17:00 часа
3, 26 септември 2013 г. - 15:00 - 17:00 часа

ас. д-р Севина Иванова
e-mail: sivanova@nbu.bg
тел.: 02/8110 408
офис 408, корпус 1

Археологически изследвания

Консултации:
20 юни 2013 г. - 13:00 - 14:30 часа
2 юли 2013 г. - 14:30 - 16:30 часа
16, 30 юли 2013 г. - 11:00 - 13:00 часа
13 август 2013 г. - 11:00 - 13:00 часа
10, 17 септември 2013 г. - 11:00 - 13:00 часа

Интервю:
4 юли 2013 г. - 14:30 - 15:30 часа
18 юли 2013 г. - 13:00 - 14:30 часа
14 август 2013 г. - 13:00 - 14:30 часа
17, 26 септември 2013 г. - 13:00 - 14:30 часа

гл.ас. д-р Боян Думанов
e-mail: bdumanov@nbu.bg

Ирена Димитрова
e-mail: idimitrova@nbu.bg

тел.: 02/8110 289
офис 219, корпус 2

Банков мениджмънт  - РО и ДО

Консултации и интервю:
5, 12, 19, 26 юни 2013 г. - 13:00 - 15:00 часа
3, 10, 17, 24, 31 юли 2013 г. - 13:00 - 15:00 часа
1, 28 август 2013 г. - 13:00 - 15:00 часа
2, 4, 10, 12, 17, 19, 24, 26 септември 2013 г. - 13:00 - 15:00 часа

Анна Колова
e-mail: anna.kolova@ibi-bg.com
Даниела Александрова
e-mail: daniela.aleksandrova@ibi-bg.com
тел.: 02/980 56 39
Международен банков институт
ул. "Бачо Киро" №49, ет. 1
НБУ - офис 103, корпус 1

Бизнес администрация

Консултации и интервю:
10, 11, 12, 13, 14 юни 2013 г. - 16:00 - 18:00 часа
15 юни 2013 г. - 11:00 - 13:00 часа
1, 2, 3, 4, 5 юли 2013 г. - 16:00 - 18:00 часа
6 юли 2013 г. - 11:00 - 13:00 часа
26, 27, 28 август 2013 г. - 16:00 - 18:00 часа
23, 24, 25, 26, 27 септември 2013 г. - 16:00 - 18:00 часа
28, 29 септември 2013 г. - 11:00 - 13:00 часа

доц. д-р Кирил Радев
e-mail: kgradev@nbu.bg
тел.: 02/8110 603
офис 603, корпус 2

Бизнес администрация ДО

Консултации и интервю:
12 юни 2013 г. - 11:00 - 14:00 часа
13 юни 2013 г. - 13:30 - 16:30 часа
19, 26 юни 2013 г. - 09:00 - 12:00 часа
1, 10, 11, 15 юли 2013 г. - 09:00 - 12:00 часа
19, 20, 26, 27 август 2013 г. - 09:00 - 12:00 часа
9, 10, 16, 17, 23 септември 2013 г. - 09:00 - 12:00 часа

ас. Теодора Ризова
e-mail: teavel@abv.bg
тел.: 02/8110277
офис 207, корпус 2

Бизнес комуникации - РО и ДО

Консултации и интервю:
4, 11, 18, 25 юни 2013 г. - 14:00 - 16:00 часа
3, 10, 17 юли 2013 г. - 14:00 - 16:00 часа
22, 29 август 2013 г. - 14:00 - 16:00 часа
12, 19, 24, 26 септември 2013 г. - 14:00 - 16:00 ч.

доц. д-р Татяна Фед
e-mail: tnfed@nbu.bg
тел.: 0898 661 383
офис 309, корпус 2

Вградени системи (на български или английски език)

Консултации и интервю:
10, 24 юни 2013 г. - 13:30 - 16:30 часа
4, 5 юли 2013 г. - 13:30 - 16:30 часа
21, 22 август 2013 г. - 10:30 - 12:30 часа
12, 13 септември 2013 г. - 13:30 - 16:30 часа

гл.ас. д-р Валентина Иванова
e-mail: v.ivanova@nbu.bg
тел.: 02/8110 610
офис 610, корпус 2
офис 712, корпус 2

Геотехника и възобновяеми енергийни източници - РО и ДО

Консултации и интервю:


4, 11 юни 2013 г. - 10:00 - 12:00 часа
6, 13, 20 юни 2013 г. - 11:00 - 13:00 часа
9, 11, 16, 18, 23, 30 юли 2013 г. - 13:00 - 15:00 ч.
6, 13 август 2013 г. - 13:00 - 15:00 часа
17, 24, 25, 26, 27 септември 2013 г. - 10:00 - 12:00 часа

гл.ас. д-р Биляна Костова

e-mail: bkostova@nbu.bg

тел.: 0888 358 450


офис М22, корпус 1

офис 310Б, корпус 1

Графично и пространствено проектиране

Консултации и интервю:
10 юни 2013 г. - 10:00 - 13:00 часа
10, 17, 24 септември 2013 г. - 10:00 - 13:00 часа

ас. Илия Кожухаров
e-mail: ilijakojuharov@gmail.com
тел.: 02/8110 408
офис 408, корпус 1

Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

Консултации:
9, 16 юли 2013 г. - 10:30 - 14:30 часа
5, 6, 7, 8, 9 август 2013 г. - 10:00 - 15:00 часа
16 септември 2013 г. - 13:00 - 15:00 часа
17 септември 2013 г. - 14:30 - 16:30 часа

Интервю:
23 септември 2013 г. - 09:40 часа

ас. Кристина Савова
e-mail: ksavova@nbu.bg
тел.: 02/8110 599
офис 509, корпус 2аудитория 510, корпус 2

Дизайн на електронни издания и уеб сайтове ДО (на английски език)

Консултации:
9, 16 юли 2013 г. - 10:30 - 14:30 часа
5, 6, 7, 8, 9 август 2013 г. - 10:00 - 15:00 часа
16 септември 2013 г. - 13:00 - 15:00 часа
17 септември 2013 г. - 14:30 - 16:30 часа

Интервю:
23 септември 2013 г. - 09:40 часа

ас. Кристина Савова
e-mail: ksavova@nbu.bg
тел.: 02/8110 599
офис 509, корпус 2аудитория 510, корпус 2

Дипломация и международни отношения

Консултации и интервю:
4, 11 юни 2013 г. - 15:00 - 17:00 часа
21 юни 2013 г. - 11:00 - 13:00 часа
2, 9 юли 2013 г. - 11:00 - 13:00 часа
18, 19, 25, 26 юни 2013 г. - 14:00 - 17:00 часа
2, 3, 9, 10 юли 2013 г. - 14:00 - 17:00 часа

гл.ас. д-р Иван Начев
e-mail: ivannachevbg2@abv.bg
тел.: 02/8110 602; 8110 694
гл.ас. д-р Георги Проданов
e-mail: gprodanov@nbu.bg
тел.: 0878 957 770
ас. Евелина Стайкова
e-mail: staikova@gmail.com
тел.: 02/8110 602

офис 602, корпус 2

Древният Египет в Класическата епоха

Консултации и интервю:
27 юни 2013 г. - 14:00 - 16:00 часа
16, 30 юли 2013 г. - 14:00 - 16:00 часа
20 август 2013 . - 14:00 - 16:00 часа
3, 17, 24 септември 2013 г. - 14:00 - 16:00 часа

гл.ас. д-р Емил Бузов
e-mail: ebuzov@nbu.bg
тел.: 02/8110 406; 0896 893 872
офис 406, корпус 1

Европейски политики за развитието на транспорта

Консултации и интервю:
10, 11, 12, 13, 14 юни 2013 г. - 16:00 - 18:00 часа
15 юни 2013 г. - 11:00 - 13:00 часа
1, 2, 3, 4, 5 юли 2013 г. - 16:00 - 18:00 часа
6 юли 2013 г. - 11:00 - 13:00 часа
26, 27, 28 август 2013 г. - 16:00 - 18:00 часа
23, 24, 25, 26, 27 септември 2013 г. - 16:00 - 18:00 часа
28, 29 септември 2013 г. - 11:00 - 13:00 часа

доц. д-р Кирил Радев
e-mail: kgradev@nbu.bg
тел.: 02/8110 603
офис 603, корпус 2Страница: 1 | 2 | 3 | 4