отпечатай

Учебно - практически звена

Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст

Директор:
доц. д-р Маргарита Станкова
e-mail: mstankova@nbu.bg

GSM: 0888 996 114

НБУ, корпус 2, партер, офиси 08 и 09

Центърът е създаден през юли 2009 г. с решение на АС на НБУ. През 2010 г. се приема специален Статут на Центъра за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст. В Центъра ще се извършват следните дейности: Консултиране на деца с комуникативни и емоционално-поведенчески  нарушения и техните семейства. Това включва диагностика, медикаментозна терапия, разработване на индивидуална комплексна програма за терапия ( логопедична, психотерапевтична, арттерапевтична ); Консултиране на родители и пациенти с комуникативни и поведенчески нарушения  чрез интернет; Провеждане на специализирана практика  под супервизия на студенти от магистърските програми по логопедия, специална педагогика и клинична психология; Извършване на психологическа диагностика и  оценка  на  потенциала на деца с нарушения в развитието; Изработване на индивидуални планове за обучение на ученици с нарушения в развитието; Организиране на  училище за родители на деца с проблеми в развитието; Терапевтична работа (почасово) с деца  имащи комуникативни и емоционално-поведенчески  нарушения; Производство на специализирани материали за терапевтична работа с посочената по-горе категория деца. Тук дейността може да се разрасне твърде много, защото много от тези материали, чиито автори са  специалистите от НБУ, могат да се използват от масовите училища и детските градини за развитие на определени когнитивни процеси.

Основни дейностиУслугиМатериална базаНовиниСъбитияПроектиВажни връзки