отпечатай

Докторанти


Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” по специалност Политология /05.11.02/
на докторант ВАНЯ ЕВТИМОВА ИВАНОВА
на тема

"Политики на завръщане:
сравнителен анализ на висококвалифицираната миграция в България и
Босна и Херцеговина"

(автореферат)


Научно жури:
проф. Антоний Тодоров, д.н НБУ (рецензия)
проф. д.ист.н. Трендафил Митев, УНСС (рецензия)
доц. д-р Анна Кръстева, НБУ (становище)
доц. д-р Андрей Нончев, УНСС (становище)
Доц. д-р Даниела Колева, СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)

Дата: 30.03.2015 г.
Час: 09:30
Корпус 2 - зала 703


Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” по специалност Политология /05.11.02/
на докторант Илдико Любенова Отова на тема:

"ЕВРОПЕЙСКИ ГРАДОВЕ, МОБИЛНОСТ, НОВА ГРАЖДАНСТВЕНОСТТ:
СОФИЯ ВЪЗМОЖНИЯТ
„ОТВОРЕН“ ГРАД"

(автореферат)


Научно жури:
проф. Антоний Тодоров, д.н НБУ (рецензия)
проф.  Ивайло Дичев, д.н. СУ (рецензия)
проф. Жил Руе, Университет Версай (становище)
доц. д-р Румяна Коларова, СУ (становище)
доц. д-р Анна Кръстева, НБУ (становище)

Дата: 30.05.2014 г.
Час: 10:00
Корпус 2 - зала 703


Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” по специалност Политология /05.11.02/
на докторант Евелина Радославова Стайкова
на тема

"МИГРАЦИЯТА И НОВИТЕ ГРАНИЦИ НА ГРАЖДАНСТВОТО: България в съвременния европейски контекст"
(автореферат)


Научно жури:
проф. Антоний Тодоров, д.н НБУ (рецензия)
проф. д.ист.н. Трендафил Митев, УНСС (рецензия)
доц. д-р Анна Кръстева, НБУ (становище)
доц. д-р Андрей Нончев, УНСС (становище)
доц. д-р Александър Маринов, СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)

Дата: 12.12.2013 г.
Час: 09:00
Корпус 2 - зала 703


Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” по специалност Политология /05.11.02/
на докторант Петя Станимирова Николова

на тема

Военно-политически стратегии на САЩ и НАТО за войната в Авганистан


Научно жури:
проф. Антоний Тодоров, д.н НБУ (рецензия)
доц. д-р Любов Минчева, СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензия)
доц. д-р Момчил Дойчев Баджаков, НБУ (становище)
доц. д-р Надя Бояджиева, ПУ „Паисий Хилендарски“ (становище)
доц. д-р Костадин Грозев, СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)

Дата: 30.01.2013 г.
Час: 13:00
заседателна зала на Библиотеката 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Публична защита на докторската дисертация на Жаклин Раймонд Вагенщайн

Публична защита на докторската дисертация на Жаклин Раймонд Вагенщайн на тема
„Генеалогия и еволюция на европеизацията в България – взаимодействия между литературния дискурс и политическата борба в повратните моменти на историята на ХХ век”

Научно жури:

1 .доц. д-р Анна Кръстева, НБУ (рецензия)
2. проф. д.п.н. Антоний Тодоров, НБУ – научен ръководител, (рецензия)
3. доц. д-р Франсоа Фризон-Рощ, Изследователски център за административни и политически изследвания, Париж (CERSA)  (рецензия)
4. проф. д-р Мари Врина-Николов, Национален институт за източни  езици и култури, Париж (INALCO) – научен ръководител  (рецензия)
5. доц. д-р Светла Мусакова, Университет Париж-3  (рецензия)

Дата на защитата – 10 декември 2012, Париж, ИНАЛКО


------------------------------------------------------------------------------------------------

Публична защита

Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор” по специалност „политология”
шифър 05.11.02 на КАРЛ РЕЙНОЛД АУГУСТССОН

Идеята за „Велика Албания”

Автореферат

Научно жури:

проф. Антоний Тодоров, д.п.н. (рецензия)
доц. д-р Соня Хинкова (становище)
проф. д-р Антон Първанов Първанов (становище)
доц. д-р Йордан Ангелов Баев (рецензия)
проф. д-р Динко Георгиев Динков (становище)

дата: 19.04.2013 г.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Публична защита

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” по специалност Политология /05.11.02/


на докторант Екатерина Иванова Михайлова

на тема:
"РОЛЯТА НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА В ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.
ПРЕГЛЕД НА БЪЛГАРСКИТЕ  КОНСТИТУЦИОННИ МОДЕЛИ"

(автореферат)


Научно жури:

професор Антоний Тодоров, д.н, НБУ (рецензия)
професор д-р Евгений Дайнов, НБУ (становище)
доцент д-р Огнян Минчев, СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
доцент д-р Александър Маринов, СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
доцент д-р Румяна Коларова, СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензия)

Дата: 29.05.2014 г.
Час: 10:00 ч.
Библиотека на НБУ- зала 130Б