отпечатай

Проекти

Проект: "23-та Международна изложба за градско планиране, Белград / 23rd International Urban Planners’ Exhibition, Belgrade", 07.11.2014г., частично финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Проект BG051PO001-3.1.07-0057 „Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика" по програма „Архитектура" – Департамент „Архитектура" на Нов български университет”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Министерството на образованието и науката.Проект "Студентски стаж в Белград, Сърбия по проект "Urban Incubator"/”Урбанистичен инкубатор", 26 май-16 юни, 2013 г., финансиран чрез Централен фонд за стратегическо развитие и фонд „Учебни програми“ при МФПроект Втора архитектурна работилница Арх&УрБаН’ 2011. "Архитектура с неограничени възможности?", 30.10.2011 г., финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие.Проект Четвърта архитектурна работилница - Арх&Урбан 2012 "Архитектура търси култура", 15-22.10.2011 г., финансиран от Фонд “Учебни програми” към МФМеждународен проект "Архитектурата на Синан", август, септември 2010 г., с
външно финансиранеПроект "Арх&УрБаН`2010 ВТОРА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ ПРОГРАМА "АРХИТЕКТУРА", 15-30.06.2010 г., финансиран от Фонд "Учебни програми" към МФПроект  ,,Архитектурна работилница Арх&УрБаН’ 2010 „Архитектурната и урбанистична ценност – интерпретации” – Архитектурно-градоустройственa концепция за обект «Водна кула и околно пространство» на територията на СО, Район «Лозенец»”, 11-13.06. 2010 г., финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ   Проект "Участие на студенти от МП "Архитектура" в МЕЖДУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ АРХИТЕКТУРЕН ПЛЕНЕР", 25-30.05.2010 г., частично финансиран от Фонд "Учебни програми" към МФПроект “Семинар Арх§УрБаН'2010 Архитектура - модерност и органичност, 02-03. 03.2010 г., финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ Проект „Урбанистичното предизвикателство Белене”, 10-11.05.2009 г., финансиран от Фонд „Учебни програми” към ФБО