отпечатай

Докторанти

Публична защита

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор“ на Михаил Илиев Илиев  с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет
№ 3 / 26.11.2014 г.

Тема на дисертацията  „Колективен трудов договор и колективно трудово преговаряне“
Професионално направление:  3.6. Право

Автореферат на докторанта

Научно жури:
1.проф. д-р Благой Никитов  Видин - 05.05.15.   Международно право и международни отношения, НБУ, /становище/
2.доц. д-р Ивайло Иванов Стайков -  05.05.10.  Трудово право и обществено осигуряване, НБУ, /рецензия/
3.проф. д-р Никола Костов Йосифов, 05.05.10.  Трудово право и обществено осигуряване, Варненски свободен университет, /рецензия/
4.доц. д-р Вера Любенова Лазарова  – 05.05.10.  Трудово право и обществено осигуряване, ЮЗУ, /становище/
5.доц. д-р Райна Москова Койчева  – 05.05.10.  Трудово право и обществено осигуряване, УНСС, /становище/

Дата:      16 април  2015 г.
Час:        13.00 ч.
Място:   зала 118, корпус 1, НБУ
Публична защита

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ на Елена Пенкова Недялкова с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет № 8 / 30.04.2014 г.

Тема на дисертацията:
“Защита на свидетелите в наказателното производство на Република България”
Професионално направление: 
3.6. Право
Научна специалност:
05.05.16. Наказателно право

Автореферат на докторанта

Научно жури:
1.    проф. д-р Румен Петров Владимиров –05.05.16.   Наказателно право, НБУ, председател, /рецензия/
2.    проф. д- Никола Андреев Манев -  05.05.17.  Наказателен  процес, НБУ, /становище/
3.    проф. д-р Иван Захариев  Сълов  – 05.05.17. Наказателен  процес, Академия на МВР, /рецензия/
4.    проф. Маргарита Иванова Чинова, д.ю.н.  – 05.05.17 Наказателен  процес, СУ „Св.Климент Охридски“, /становище/
5.    проф. Боян Рангелов Станков, д.ю.н. – 05.05.17.  Наказателен  процес, ВСУ, /становище/
 

Дата:    
10 септември 2014 г.
Час:     
15.00 ч.
Място:  
210 аудитория "Проф. Константин Кацаров", корпус 1, НБУ
Публична защита


на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ на Памела Николаева Бучкова с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет № 10 / 29.06.2011 г.

 

Тема на дисертацията: „Административният договор в Република България“
Професионално направление:  3.6. Право.
Научна специалност: 05.05.07. Административно право и административен процес.

Автореферат на докторанта

Научно жури:
1. проф. д-р Румен Владимиров – 05.05.16  Наказателно право, НБУ,  /становище/
2. проф. д-р Александър Воденичаров – 05.05.07. Административно право и административен процес, НБУ,   /становище/
3. проф. д-р Добри Димитров – 05.05.07. Административно право и административен процес,  ПУ «П. Хилендарски»,  /рецензия/
4. проф. д-р Любен Караниколов – 05.05.07. Административно право и административен процес, УНСС,   /рецензия/
5. проф. д-р Иван Стоянов – 05.05.12.  Финансово право, ПУ «П. Хилендарски»,  /становище/

Дата: 26 септември 2011 г.
Час: 15.00 ч.
Място: Офис 410, корпус 1, НБУ


 


Публична защита

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ на Ралица Светлозарова Костадинова с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет № 10 / 29.06.2011 г.

Тема на дисертацията: „Транспортни престъпления“
Професионално направление: 3.6. Право.
Научна специалност: 05.05.16. Наказателно право.

Автореферат на докторанта

Научно жури:
1. Проф. д-р Никола Манев - 05.05.17 Наказателнопроцесуално право, НБУ, /рецензия/
2. Проф. д-р Антон Гиргинов – 05.05.16 Наказателно право, ПУ “Паисий Хилендарски” /рецензия/
3. Проф. д-р Иван Сълов - 05.05.17 Наказателнопроцесуално право, РУ „Ангел Кънчев“ /становище/
4. Проф. д-р Здравко Трайков, 05.05.16. Наказателно право, Варненски свободен университет /становище/
5. Проф. д-р Румен Владимиров - 05.05.16 Наказателно право, НБУ, /становище/
 
 
Дата: 18 октомври 2011 г.
Час: 15.00 ч.
Място: Офис 410, корпус 1, НБУ
Публична защита 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ на Цветалина Аврамова Петкова с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет № 02 / 26.10.2011 г.

Тема на дисертацията: „Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос“

Професионално направление:  3.6. Право.
Научна специалност: 05.05.08. Гражданско и семейно право.

Автореферат на докторанта

Научно жури:

1. проф. д-р Румен Владимиров – 05.05.16  Наказателно право, НБУ,  председател, /становище/
2. проф. д-р Методи Марков –05.05.08. Гражданско и семейно право»,  Н Б У,   /становище/
3. проф. д-р  Симеон Тасев - 05.05.08. Гражданско и семейно право, УНСС,  /рецензент/
4. доц. д-р  Иван Цветанов – 05.05.08. Гражданско и семейно право, УНСС,   /становище/
5. доц. д-р  Александър Иванов  – 05.05.08. Гражданско и семейно право»,  ЮЗУ, /рецензент/
 

Дата: 05 декември  2011 г.
Час: 16.00 ч.
Място: Зала 407, корпус 1, НБУ