отпечатай

Публикации


Страница: 1 | 2Krasteva A. et A. Todorov (dir.)

Les sciences politiques en Bulgarie. Sofia :

Presses de la Nouvelle Université Bulgare, 2010

 Кръстева А. (съст.)
Българският политик: щрихи към портрета. София: НБУ, 2010


 
 


Krasteva A., Kasabova A., Karabinova D. (ed.) Migration from and to Southeastern Europe. Ravenna: Longo Editore Ravenna, 2010 
 


Тодоров, А. Граждани, партии, избори: България 1879-2009. София: Изток-Запад, 2010. 

Hristova-Valcheva, K. (ed.) New actors in a new environment: Accesion to the European Union, Civil Society and Multi-Level Governance. Sofia: BECSA, 2009

   

Krasteva, A., Todorov, A. (dir.) Engagement citoyen. Sofia: NBU, AUF, Institut français, Wallonie-Bruxelles, 2009

 
  

Иванова, Е. Изобретяване на памет и забрава. София: НБУ, 2009. Майер, М. Политическа география на Близкия Изток. София: НБУ, 2009


  

Кrasteva A. (ed) Immigration and integration:european experiences. Sofia: ManfredWoerner Foundation, 2008.

 Тодорова, И., Отова, И., Венков, И., Гаврилов, С. (съст.) Младежта в гражданските и политически процеси,  НБУ, София, 2008.

 

Кръстева, А., Тодоров, А. (съст.) Местни избори 2007. София: НБУ, 2008.


 


                  

Кръстева, А., Стоицова, Т. (съст.) Първа година Европейска България: избори и образи. София: НБУ, 2008.


 Майер, М. Ислямските движения в Близкия Изток. София: Парадигма, 2008
Гетова, М., Стоичков, Й. (съст.) Демокрацията през ХХІ век: от лозунг към революция. София: НБУ, 2008.

Getova, M., Nachev, I., Tomova, T., Georgieva, P. (ed.) Adaptation proces of Turkey to EU: Aquis Communautaries in the Context of Union Security, Safety in Employment, Social Dialogue and Sample of Bulgaria, Dokuz University Atmer, 2007.Иванова, Е. Страх и жажда за възмездие. В. Търново: ФАБЕР, 2007. 

 Getova, M., Uste, A. (ed.) The impact of EU: case of Bulgaria, case of Turkey.  Sofia, 2007.
Йосифова, А., Павлова, И., Отова, И., Тодорова, И., Младите и политиката,  НБУ, София, 2007. 


Кръстева, А. (съст.)Фигурите на бежанеца. София: НБУ, 2006. 
Иванова, Е. Балканите: съжителство на вековете. София: НБУ, 2005.
 Кръстева, А. (съст.) Имиграцията в България. София: IMIR, 2005.


Кръстева, А., Тодоров, А. (съст.) Конфликт, доверие, демокрация. София: НБУ, 2005.


 Тодоров, А. Политическият живот в България 1990 – 2005. София: ИК "Изток Запад", 2005. 


 

 

Krasteva, A., Todorov, A., (dir.) Modernisation, démocratisation, européanisation: la Bulgarie et la Roumanie comparées. Sofia: NBU, 2005.  Krasteva, A., Todorov, A. (dir.) Conflits, confiance, démocratie. Sofia: NBU, 2004.


 

Кръстева, А. (съст.) От етничност към миграция. София: НБУ, 2004.Кръстева, А., Тодоров, А. (съст.) Глобализацията и новите граници на политическото. София, ИК ЕОН - 2000, 2004.Тодоров, А., Воликов, С., Буруджиева, Т.(съст.) Територии и идентичности. НБУ: София, 2004.


 

Тодоров, А. Модерната политическа мисъл. София: Планета 3, 2001. 

Кръстева, А. Идентичности, дискурс, власт. София: Петекстон, 1999.