отпечатай

Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение

Факултетът управлява разнородни структури, осигуряващи алтернативните форми на обучение в Нов български университет.

Център за дистанционно и електронно
обучение

Дистанционното обучение се провежда по съвременна методика, комбинираща учебници, електронни учебни материали, видеообучение, самоподготовка и консултации с преподавател.

Бакалавърски програми, 2015
дистанционна форма на обучениe
 • Екология и опазване на околната среда
 • Маркетинг
 • Счетоводство и одит
 • Туризъм
 • Управление на бизнеса и предприемачество
 • Финанси
Програми за професионален бакалавър, 2015
задочна форма на обучениe, в Локалните центрове на НБУ
 • Маркетинг и продажби
 • Мениджмънт и предприемачество
 • Мениджмънт на екскурзоводството и туристическата анимация
 • Счетоводство
 • Фирмени финанси
Магистърски програми, 2015
дистанционна форма на обучениe
 • Бизнес администрация
 • Международен алтернативен туризъм
 • Бизнес комуникации
 • Управление на туризма
 • Противодействие на престъпността и тероризма
 • Национална и международна сигурност
 • Компютърни технологии в сигурността и отбраната
02 8110 578
Повече информация и контакти ще намерите на страницата на центъра.

Център за професионално и продължаващо обучение

Програми, курсове, семинари, майсторски класове, летни училища, академични лекции, ориентирани към всички възрасти. Организират се през цялата календарна година, провеждат се интензивно, имат практически характер, значителна част от тях се акредитират в академичните програми на НБУ. Центърът е сертифициран по ISO 9001:2008.

 • Езиково обучение. Английски, немски, испански, френски, италиански, новогръцки, руски и други езици на равнища A1, A2, B1, B2, C1 и C2. Сертификационни изпити на TOEFL, OSD, DELE и други.

 • Продължаващо обучение. Медийна академия, Дигитален маркетинг, Предприемаческа академия, Графичен дизайн, Мениджмънт, Управление на проекти, Туризъм, Психология и много други.

 • Професионална квалификация. Квалификация и преквалификация според държавните изисквания. Свидетелства за професионална квалификация.
02 8110 157
Повече информация и контакти ще намерите на страницата на центъра.

ИТ Сертификационен център

Провежда целогодишно компютърни обучения и сертификационни изпити за ИТ умения на водещи световни компании. Чрез лицензираните си ИТ академиии издава сертификати, които са предпочитани от множество компании при наемане на работа.
 • Cisco лърнинг партньор
 • Cisco академия
 • Microsoft академия
 • VMWare академия
 • Linux академия
 • ECDL тест и обучителен център
 • Microsoft офис специалист академия
 • Certiport тест център
 • Pearson Vue тест център
 • Prometric тест център
 • Опреснителни ИТ курсове за студенти
Регистрация за: Microsoft,  Cisco, Linux, VMware
 
02 8110 137
Повече информация и контакти ще намерите на страницата на центъра.

 

Декан: Доц. д-р Венцислав Джамбазов

Директор: Христо Чукурлиев

Факултетен съвет: Доц. д-р Венцислав Джамбазов (председател), Проф. д-р Цветан Георгиев, Проф. д-р Христо Георгиев, Доц. Възкресия Вихърова, Доц. д-р Стефан Стефанов, Доц. д-р Виолета Касърова, Доц. д-р Иванка Данева, Доц. д-р Кирил Радев, Доц. д-р Кристиян Хаджиев, Доц. д-р Георги Арнаудов, Доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева, Доц. д-р Събина Ракарова, Доц. д-р Михаил Михайлов, Доц. д-р Соня Алексиева, Доц. Борис Сергинов, Доц. Ева Волицер, Доц. д-р Красимир Йорданов, Доц. д-р Станислава Георгиева, Доц. д-р Ботьо Захаринов, Доц. д-р Ангел Георгиев, Доц. д-р Ренета Димитрова, Доц. д-р Татяна Фед, Гл. ас. д-р Петьо Будаков, Гл. ас. д-р Надя Маринова, Гл. ас. д-р Ралица Берберова, Гл.ас. Станимир Мичев, Борис Христов (студент), Георги Долапчиев (студент) • Декларация на ръководството за политиката по качество