отпечатай

Магистърски факултет


Магистърският факултет осигурява обучението в магистърските и в докторските програми. Факултетът организира обучението в петгодишната МП „Право“ и в шестгодишната МП „Архитектура“ според Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Право“ и „Архитектура“. В магистърските програми се приемат студенти след завършена бакалавърска степен. Магистърските програми могат да бъдат професионално специализиращи или изследователски ориентирани. За кандидат-студенти, завършили бакалавърски програми в област, различна от избраната магистърска програма, се предлагат подготвителни модули. Голяма част от магистърските програми предлагат и възможност за обучение на студентите с квалификационна степен „Професионален бакалавър“ от професионалното направление на програмата – чрез записване на надграждащ семестър.

В докторските програми се приемат студенти след завършена магистърска степен. Докторската програма води до придобиване на степента „доктор“.