отпечатай

Факултет за базово образование


Факултетът за базово образование осигурява обучението през първите две години на бакалавърската степен – бакалавърска програма I част. Обучението включва общо образование – общообразователните курсове (ООК) за знания и общообразователните курсове за умения по – чужд език, български език, компютърни умения, спорт и изкуства – първа степен на общото образование. Акцент в бакалавърските програми І част е втората, специализирана степен на общото образование, в която се изучават двусеместриални курсове по основни научни направления, практически курсове в съответната научна област. Успоредно с общообразователните курсове се изучават курсовете от избраната програма. Основните цели на обучението са постигане на специализирана базова подготовка в научното направление на избраната програма, увеличаване дела на практическото знание и осигуряване на стъпаловидно усложняване на знанието.


Зелен телефон за кандидат-студенти:


02/8 110 110


Работно време:


Понеделник – петък от 09:30 до 17:30


Събота от 09:30 до 14:30
тел. 02/8 110 180