отпечатай

Факултети

Курсът се занимава с уебдизайн и разработка на складова програма с електронни магазини, програмиране на информационни системи.

Факултетите са изградени на принципа на образователните степени и отговарят за провеждането на учебния процес: Факултет за базово образование (ФБО) - за бакалавърските програми I част (първа и втора година). Бакалавърски факултет (БФ) - за бакалавърските програми II част (трета и четвърта година); Магистърски факултет (МФ) - за магистърските и докторските програми. Центърът за дистанционно и електронно обучение (ЦДЕО) e със статут на факултет и отговаря за програмите с дистанционна форма на обучение (ДО), но съвместява и функции на методическо звено за провеждане на електронно обучение във всички програми на НБУ.

Факултетите се управляват от факултетен съвет, декан и директор. Към декана работи факултетна администрация, която обслужва студентите и преподавателите и се грижи за развитието и материалното осигуряване на учебния процес. Към факултетите са обособени комисии по акредитация на курсове и програми, по подготовка на учебните програми, по стипендии.