отпечатай

Прием след средно образованиеОбласти на висше образование


Програма

Хуманитарни  науки

Англицистика (Английски език, култура и литература)

Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Българистика (Български език, култура и литература)
 
Германистика (Немски език, култура и литература)

Египтология (Египетски език, култура и литература)

Испанистика (Испански език, култура и литература)

История и археология

Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Класически езици, антична култура и литература

Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Приложни чужди езици
(за администрация и управление)

Романистика (Френски език, култура и литература)

Русистика (Руски език, култура и литература)

Философия 

Социални, стопански и правни науки

Администрация и управление

Антропология 

Българска културна история и музеи

Връзки с обществеността

Журналистика

Маркетинг

Маркетинг – ДО*

Маркетинг и продажби (професионален бакалавър) – ИО**

Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Мениджмънт и предприемачество (професионален бакалавър) – ИО**

Мениджмънт на екскурзоводството и туристическата анимация (професионален бакалавър) – ИО**

Политически науки

Политиката и обществото (на английски език) 

Психология

Психология (на английски език)

Социална работа

Социология

Счетоводство и одит

Счетоводство и одит – ДО*

Счетоводство (професионален бакалавър) – ИО**

Туризъм

Туризъм – ДО*

Управление на бизнеса и предприемачество

Управление на бизнеса и предприемачество – ДО*

Финанси

Финанси – ДО*

Фирмени финанси (професионален бакалавър) – ИО**

Природни науки, математика и информатика

Биология – обща и приложна 

Екология и опазване на околната среда

Екология и опазване на околната среда – ДО*

Информатика

Информационни технологии

Мрежови технологии (на английски език)

Мултимедия и компютърна графика

Технически науки

Телекомуникации

Здравеопазване и спорт

Логопедия

Изкуства

Анимационно кино

Графичен дизайн

Изкуствознание и артмениджмънт

Интериорен дизайн

Кино и телевизия

Мода

Музика

Пластични изкуства

Реклама

Театър

Фотография

Сигурност и отбрана

Гражданска и корпоративна сигурност* Програмата е с дистанционна форма на обучение

** Програмата е с интензивна (задочна) форма на обучение и се предлага в ЛЦ Пловдив, Варна и Видин