отпечатай

Документи за допускане до защита и държавен изпит!

Първа сесия:

Последната седмица на септември;
Бакалаври:


Последната седмица на ноември;
Бакалаври:



Последната седмица на февруари;


Втора сесия:
Последната седмица на април

Последната седмица на юни или първата на юли

*важат за бакалаври и магистри
 1. Стандарт за дипломиране в НБУ
 2. Минимални изисквания към магистърските тези
 3. Минимални изисквания към бакалавърските тези
 4. Заявление за одобряване на тема
  Заявление за одобряване на тема (on-line)
 5. Заявление за явяване на защита
  Заявление за явяване на защита (on-line)

 6. Правила и график за допускане и явяване до защита на бакалавърска/    магистърска  теза или държавен изпит.
 7. Декларация за оригиналност
 8. Заглавна страница за бакалавърска теза на български език.
 9. Заглавна страница за магистърска теза на български език.
 10. Заявление за явяване на магистърска защита