отпечатай

Магистърски програми 2013/2014 г.


Научна област


Магистърска програма


Англицистика


 

МП „Американистика и британистика. Сравнителни изследвания“ (на английски език)

 МП "Бизнес комуникации" - РО и ДО

Романистика и ГерманистикаМП „Лингводидактика“
МП „Писмен и устен превод“Антропология


МП „Културна и социална антропология“
MП "Културен туризъм"
Археология

 

МП "Археологически изследвания"


АрхитектураМП "Архитектура"Бизнес администрация
 
МП "Бизнес администрация"
МП "Европейски политики за развитието на транспорта”
МП "Екологичен мениджмънт”
МП "Мениджмънт за организационно съвършенство”
МП "Управление и развитие на човешките ресурси (на български или английски език)”
МП "Управление на луксозното хотелиерство”
МП „Управление на туризма“
МП "Бизнес администрация" - ДО*
МП "Управление на туризма” – ДО*


Дизайн


МП "Пространствен дизайн"
МП "Дизайн на електронни издания и уеб сайтове"
МП "Мода и бизнес стратегии"

МП "Дизайн на електронни издания и уеб сайтове" - ДО (на английски език)Здравеопазване и социална работа


МП "Регламенти и стандарти в медицината"
МП "Социална работа"
МП "Рехабилитация при езикова и речева патология”
МП "Информационни системи в здравеопазването"Изкуствознание и история на
културатаМП "Сравнително изкуствознание"
МП "Тракия и културата на Древния свят"Изящни изкуства

 
МП „Плакат и комуникативен дизайн“
МП "Сценичен дизайн и медии"
МП "Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата"
МП "Живопис"
МП "Илюстриране и графични технологии"Икономика


МП "Банков мениджмънт" 
МП "Международен бизнес”
МП "Счетоводство и одитинг"
МП "Финанси"
МП "Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане"

МП "Банков мениджмънт" – ДО*

 


ИсторияМП „История, политика и религия”Информатика МП "Вградени системи" (на български или английски език)
МП "Мултимедия и компютърна анимация"
МП "Софтуерни технологии в Интернет"
МП "Приложна статистика"
МП "Управление на проекти по информационни системи"


Кино, реклама и шоубизнес

МП "Анимационна режисура"
МП "Графично и пространствено проектиране"
МП "Рекламен мениджмънт и визуален брандинг”
МП "Филмово и телевизионно изкуство”
МП "Фотографско изкуство”Когнитивна наука и психология
МП "Организационна и социална психология”
МП "Клинична психология - психоаналитична перспектива"
МП "Когнитивна наука" (на английски език)
МП "Психология на развитието"Масови комуникации 
МП „Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)“
МП "Международни бизнес комуникации (на английски език)"
МП "Управление на връзки с обществеността"


                       
Музика

МП "Музикално изпълнителско майсторство (на български и английски език)”
МП "Композиция и дирижиране"
МП "Музикален театър и танц"
МП „Музикално продуцентство“
МП „Тонрежисура и компютърна музика“Национална
и
международна сигурност

МП "Киберсигурност"
МП "Национална и международна сигурност”
МП "Противодействие на престъпността и тероризма”
МП "Киберсигурност" – ДО*
МП "Национална и международна сигурност” – ДО*
МП "Противодействие на престъпността и тероризма”– ДО*Нова българистика 
МП "Литература, книгоиздаване, медии"
МП "Творческо писане"


Политически наукиМП "Дипломация и международни отношения"
МП "Европейско управление"
МП "Международни отношения и публично управление" (на френски език)
МП "Политически мениджмънт и публични политики"
МП "Стратегическо лидерство" (ва български или английски език)


Право 


МП "Право"


Природни науки

 
МП "Екологичен мениджмънт”
МП "Екология и устойчиво развитие"
МП "Международен алтернативен туризъм "
МП „Геотехника и възобновяеми енергийни източници”
МП „Геотехника и възобновяеми енергийни източници” – ДО*
МП "Международен алтернативен туризъм " - ДО*Публична

администрация
 

МП "Публичен мениджмънт"
МП "Управление на културните институции (Артмениджмънт)"
МП "Управление на проекти по фондове и програми на ЕС"Средиземноморски и
Източни изследвания

 
МП "Древният Египет в Класическата епоха"
МП "Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък Изток"ТеатърМП "Театър и общество”ТелекомуникацииМП "Телекомуникации"Философия
и
социология
 


МП "Език и публичност. Философски и социологически подходи"
ЮИЕЦСИ

 

МП "Реклама и бранд мениджмънт"

 
ДО* - Програмата е с дистанционна форма на обучение


Прием и записване


За повече информация:
master@nbu.bg