отпечатай

Еразъм студентска мобилност


Програма Еразъм е най-голямата европейска инициатива, която дава възможност  на български студенти да преминат през период на обучение (между 3 и 12 месеца) в чуждестранен университет. НБУ работи по програмата от 1999 г. Студентската мобилност се осъществява на базата на двустранни договори между собствения университет и университети от страни-членки на Европейския съюз. В двустранните договори се посочват всички параметри на студентската мобилност – ниво на обучение, продължителност в месеци, области на знанието, специалности.

Приемащият университет се задължава след завършване на периода на обучение, за който се използва стипендията, да предостави информация за модулите на обучение и резултатите от него. И приемащият, и изпращащият университет се задължават да признават модулите на обучение на студента преди и по време на мобилността.

За повече информация


Контакти:

Бюро "Проекти":
Илияна Илиева, корпус 2 - офис 707;

тел. +3592 8110 647;
факс +3592 8110 687;

e-mail: iilieva@nbu.bg;
erasmus.nbu@gmail.com