отпечатай

ПроектиПроект към Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на Нов български университет
Международна научна конференция "Югозападна Европа:новите заплахи за регионалната сигурност"


          На 2 и 3 юни 2015 г. Департамент „Национална и международна сигурност“ (ДНМС), НБУ проведе годишната си международната научна конференция ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: НОВИТЕ ЗАПЛАХИ ЗА РЕГИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ. Събитието предизвика голям интерес сред академичната общност и практици и събра над  100 участника. Голямата част от тях се включиха в работата на конференцията с доклади.

     

        В рамките на пленарната сесия бяха представени доклади на участници от САЩ и Македония. В рамките на двата панела бяха представени  89 доклада, от участници от редица университети и академични институции, сред които МИТ университет – Македония, различни институти на БАН, УНСС, ВА „Г. С. Раковски“, Академия на МВР, УниБит, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, НВУ „Васил Левски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ВСУ „Черноризец Храбър“ и Европейският политехнически университет. Сред докладчиците бяха и представители от международни структури и държавни институции, между които EUROLEX – Косово, Министерство на външните работи, Съвет по сигурността към МС, Министерство на отбраната, Национално бюро за правна помощ и Министерство на здравеопазването. Накрая, но не на последно място, представен беше и неправителственият сектор в лицето на Центъра за европейски политически анализи – САЩ, Джордж Маршал“ център, Софийският форум за сигурност и фондация „Национална и международна сигурност“. Международната научна конференция даде възможност на ДНМС да затвърди партньорството с МИТ университет в Македония. В рамките на конференцията се разгледаха перспективите за сътрудничество с Центъра за европейски политически анализи – САЩ.
 
         Конференцията получи отзвук в националните медии, в интернет страницата на дипломатическото представителство на САЩ, което партнира в конференцията, както и в специализираното списание „Сигурност“, което също беше партньор при реализиране на събитието. В кратки срокове ще бъде публикуван сборник с докладите представени от конференцията.