отпечатай

Виртуална галерия 3D

ТРИМЕРНА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ

В Галерията са представени работи на студенти от
бакалавърската програма “Мултимедия и Компютърна графика”
и магистърската програма “Мултимедия и Компютърна анимация”
в департамент Информатика

ГРАФИКА

АНИМАЦИЯ

 [обратно]