отпечатай

Проекти

ПРОЕКТИ НА  ДЕПАРТАМЕНТ „РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА”НБУ
(2009-2013 г.)

ПРОЕКТ СЕЕПУС
За Департамент „Романистика и Германистика” на НБУ проектът СЕЕПУС стартира през академичната 2011-2012 год. До настоящия момент са реализирани следните дейности:

1.  Обмен на студенти от НБУ

а/ в Чешке Будьовице, Чешка Република – тримесечна стипендия за един студент
б/ в Марибор, Словения – едномесечна стипендия за двама студенти и един докторант

2. Обмен на преподаватели:

а/ преподаватели от НБУ, посетили чужди университети
-    един преподавател в Риека, Хърватия
-    един преподавател в Скопие, Македония
б/ преподаватели от чуждестранни университети, посетили НБУ
-    един преподавател от Нитра, Словакия
-    един преподавател от Марибор, Словения

3. Лятно училище за превод ТРАНС в Марибор, Словения

-    един преподавател и двама студенти от НБУ


През пролетния семестър на академичната 2013-2014 год. се предвижда посещение на един преподавател и студенти от Скопие, Македония.


За повече информация относно проекта СЕЕПУС :

http://www.ceepus.info/public/network/network.aspx


ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

1. Международна научна конференция по романско езикознание

Научен проект, предложен от Департамент „Чужди езици и литератури”

Ръководители на проекта: проф. д.ф.н. Мария Китова, доц. д-р Нели Раданова

Конференция, проведена в НБУ (7-8.04.2009 г.) под патронажа на посолството на Италия в България, със съдействието на Италианския културен институт, Италианска търговска камара в България, Montecchi Group S.A и медийното партньорство на Corruere Italia Bulgaria

2. Продуктивни похвати за работа с текстове в обучението по немски език като чужд

Научен проект, предложен от Департамент „Чужди езици и литератури”

Ръководител на проекта: доц. д-р Павлина Стефанова

Доклад на тема „Текстове в обучението по немски език като чужд”, изнесен на XIV международен конгрес на преподавателите по немски език (3-8.08.2009 г.) в Йена и Ваймар

3. Издаване на сборник с доклади от Първа междууниверситетска конференция „Език, литература, многоезичие”

Научен проект, предложен от Департамент „Чуждоезиково обучение”

Ръководител на проекта: гл. ас. Станимир Мичев

Издаване на сборник с доклади от Първа междууниверситетска конференция „Език, литература, многоезичие”, проведена през месец май 2009 г.

4. ХII конгрес на Международния съюз на германистите на тема: „Многообразие и единство на германистиката в света”

Научен проект, предложен от Център за Чужди езици

Ръководител на проекта: доц. Мария Грозева, д.н.

Участие на доц. М. Грозева, д.н. и гл. ас. А. Ламбова в XII конгрес на Международния съюз на германистите на тема „Многообразие и единство на германистиката по света” във Варшава, Полша (30.07.-7.08.2010 г.)


5. Обучение и подготовка за одит от Асоциацията на центровете за езиково тестиране в Европа (АЛТЕ) - част от втори етап на проекта „Пълноправно членство на НБУ в АЛТЕ”

Tворчески проект, предложен от Център за Чужди езици

Ръководител на проекта: гл. ас. Станимир Мичев

Участие на Д. Димитрова и гл. ас. д-р Г. Куртева в обучение за подготовка на НБУ за одит от АЛТЕ – есенен семестър на академичната 2010-2011 г.

6. Участие с доклади на трима щатни преподаватели от департамент „Чужди езици и литератури” в Първата международна конференция „Транслата, 2011” - Университет в Инсбрук, Австрия (12-14 май 2011 г.)

Научен проект, предложен от Департамент „Чужди езици и литератури”

Ръководител на проекта: доц. д-р Борис Наймушин

Участие с доклади на доц. М. Грозева д.н., гл. ас. А. Ламбова и ас. А. Марева, преподаватели от департамент „Чужди езици и литератури” в Първата международна конференция „Транслата, 2011” (12-14.05.2011 г.), проведена в Университета в Инсбрук, Австрия

7. Работа с литературни текстове и обучението по немски език като чужд

Научен проект, предложен от Департамент „Чужди езици и литератури”

Ръководител на проекта: доц. д-р Павлина Стефанова

Участие в XXXVII конференция на преподавателите по немски език като чужд (16- 18.06.2011 г.) в град Лайпциг на тема "LeipZIG WEGE öffnen für Bildung, Beruf und Gesellschaft - mit Deutsch als Fremd- und Zweitsprache"

8.  „Европейската езикова рамка и българският език като чужд: някои методологически въпроси за преподаването и оценяването”

Научен проект, предложен от Център за Чужди езици

Ръководител на проекта: гл. ас. Станимир Мичев

Участие на гл. ас. д-р Г. Куртева в IV международна конференция на ALTE в Краков, Полша (7-9.07.2011 г.) с доклад на тема „Европейската езикова рамка и българският език като чужд: някои методологически въпроси за преподаването и оценяването”


9. Участие в Лятната академия за университетски преподаватели „Дидактика и методика на обучението по немски език като чужд” - Университет в Регенсбург (17-30 юли 2011 г.)

Научен проект, предложен от Департамент „Чужди езици и литератури”

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Елена Савова

Участие на гл. ас. д-р Е. Савова в Лятната академия за университетски преподаватели „Дидактика и методика на обучението по немски език като чужд” (17-30.07.2011 г.), проведена  в Университета в Регенсбург

10. Трети етап от дългосрочния проект „АЛТЕ: пълноправно членство”

Образователен проект, предложен от Департамент „Чужди езици и литератури” - Германистика, Романистика и Испанистика
и ФБО, Център за чужди езици

Ръководител на проекта: гл. ас. Станимир Мичев

Подготвителен курс по одит и участие в на гл. ас. д-р Г. Куртева  в конференция на АЛТЕ (16-20.04.2012 г.)


Участие в 34-ата международна конференция на Британската асоциация по канадски изследвания "Мултикултурно разнообразие и социална интеграция в съвременна Канада", Оксфорд, Великобритания, ст. ас. Андрей Андреев, доц. д-р Диана Янкова, 28-30.03.2009 г. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Участие в международна конференция "Children`s Literature in Language Education", Хилдесхайм, Германия, гл. ас. Сияна Харизанова, 25-27.02.2010 г. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Участие в конференция "Завинаги млада? Променящите се образи на Америка" на EAAS (The European Association for American Studies – Европейската асоциация по американистика) – Тринити колидж, Дъблин, Ирландия, проф. Албена Бакрачева, д.н., 26-29.03.2010. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Участие в 35-та международна конференция на Британската асоциация по канадски изследвания "Демокрацията в развитие: интелектуалната и културната динамика", университет Кеймбридж, Великобритания, доц. д-р Диана Янкова, ст. ас. Андрей Андреев, 06-08.04.2010 г. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.
На този висок форум, организиран от Британската асоциация по канадски изследвания, за втори път участват преподаватели от България, поканени след успешното им представяне на миналогодишната конференция в гр. Оксфорд. Съвместният доклад на доц. д-р Диана Янкова и ст. ас. Андрей Андреев "Българската диаспора, представена в българската медия в Канада", предизвика голям интерес и задълбочена дискусия по време на конференцията


Проект към Фонд "Учебни програми" за участие на преподавател и студенти от МП "Лингводидактика" в годишната конференция на преподавателите по английски език, 23-25.04.2010 г., Велико Търново

Участие на преподаватели от секция "Методика на чуждоезиковото обучение" към департамент "Чужди езици и литератури" като експерти от българска страна от името на НБУ като акредитиран член на ОПТИМА (Българската асоциация за качествени езикови услуги) в международен проект "Innovative Practice in Adult Language Education" по програма Грундтвиг за "Учене през целия живот" на ЕС

Проект към Фонд "Учебни програми" за участие на студенти от бакалавърски програми "Англицистика", "Германистика", "Романистика", "Русистика" и магистърска програма "Лингводидактика" в конференция на тема: "Родината е там, където я отнесем" по международен интердисциплинарен проект на ученици от Федерална Република Германия и ученици от гимназията с преподаване на чужди езици "Алеко Константинов" в град Правец, с ръководител доц. Павлина Стефанова, д.н., 06.11.2009 г. Книга "Die Heimat trägt man im Herzen"/"Родината се носи в сърцето", в която е представена и описана работата по проекта и постигнатите резултати

Участие в конференцията Атинер, Атина, Гърция, гл. ас. д-р Елена Тарашева, 14-15.07.2009 г. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Участие в ХІV. международен конгрес на преподавателите по немски език, Йена и Ваймар, Германия, доц. Павлина Стефанова, д.н., 03-08.08.2009 г. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Участие в IX международна конференция “Езикът и правото”, Амстердамски университет, Холандия, доц. д-р Диана Янкова, 06-09.07.2009 г. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Участие в конференция "Войната и американската идентичност" на Института по американистика "Клинтън", Дъблински университет, Ирландия, доц. Албена Бакрачева, д.н., 20-21.03.2009 г. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Проект “44-ти Лингвистичен колоквиум: Глобализация - междукултурна комуникация - език. 09.09-12.09.2009 г., НБУ”, ръководител доц. д-р Борис Наймушин. Събитието се организира съвместно със Съюза на германистите в България и с подкрепата на Културната служба на Австрийското посолство.
Първи пленарен доклад – Österreich als besonders deutlicher Fall der modernen Welt. Kakanische Identitäten und Identitätskrisen,  професор Дитмар Голчниг (Dietmar Goltschnigg) от Университета в Грац, Австрия
Втори пленарен доклад – Globalisierung und Sprache der Wissenschaft, професор Христо Тодоров, НБУ
Трети пленарен доклад Culture, language, and globalization: Challenges for instructors teaching intercultural communication, доц. д-р Мустафа Алтан от Erciyes University, Турция
Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Участие в 43-ти Лингвистичен колоквиум "Прагмантакс - ІІ: Актуално състояние на лингвистиката и нейните поддисциплини", Магдебург, Германия, доц. д-р Мария Грозева, 10-13.09.2008 г. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

ALPCU - (Да учим езиците на страните от Централна и Източна Европа - кандидатки за членство в Европейския съюз)
Проект Socrates - Lingua 2 -  2003-2006
 
Подкрепата по програмата Socrates за проекта ALPCU е предвидена за 3 годишен период (2003-2006).
 
Партньори
1. Национален институт за източни езици и култури (INaLCO), Париж, Франция
2. Нов български университет – София, България
3. Университета в Банска Бистрица – Словакия
4. Университета в Марибор, Словения
5. Университетски център Лимбург (LUC), Белгия
6. Издателство Езици & Светове, Париж, Франция
7. Национален център за дистанционно обучение (CNED), Поатие, Франция
 
Управление на проекта
Координатор: доц. Томас Сенде,  INaLCO
Технически отговорник: Франсоа Стюк, INaLCO
Финансово и административно управление: Елизабет Минк, INaLCO
Ръководител на учебната система по български език: Мари Врина-Николов, гост проф., НБУ, София
Отговорник за Нов български университет, София: Цветилена Кръстева, гл. ас., департамент “Приложна лингвистика”, НБУ
Ръководител на учебната система по словенски език: доц. Антония Бернар, NaLCO
Ръководител на учебната система по словашки език: Власта Крекова, лектор в INaLCO
Отговорник за Университета в Банска Бистрица, Словакия: Елена Баранова
Отговорник за Университета Марибор, Словения: Марко Йесенсек
Отговорник за Университета Лимбург, Белгия: Вили Клистерс
Отговорник за CNED: Жан-Люк Фор, директор на Центъра в Поатие
Отговорник за издателя «Langues et Mondes-l’Asiathèque»: Ален Тиолие

Цели
Проектът си поставя за цел да предложи съвременни дидактически материали за начално и самостоятелно изучаване на 3 славянски езика – български, словашки и словенски. За всеки език ще бъде разработена мултимедийна учебна система, която ще включва интерактивен CD-Rom и книжно тяло. 
Предлаганият продукт има за цел да предостави възможност за придобиване на компетенциите, необходими за директна езикова практика и за достъп до културата на носителите на въпросния език в нейните разнообразни проявления.
Съществуващите дидактически инструменти за изучаване на езиците от страните на Централна и Източна Европа вече не отговарят на възникващата днес в контекста на предстоящото им присъединяване към ЕС нова необходимост от общуване – в сферата на професионалните отношения, на туризма, на личните човешки контакти. Ето защо ALPCU си поставя за цел да отговори на нуждата от подходящ инструмент за самообразование. 
Заедно с това, проектът има за цел да изработи цялостна методология за реализиране на мултимедийни продукти, предназначени за изучаване на множество чужди езици.
Проектът е само първият етап от обща програма за изучаване на езиците на страните от Централна и Източна Европа – кандидатки за членство в ЕС.
 
Предназначение
Продуктът, предмет на настоящия проект и в конкретния случай – система за изучаване на български език, е предназначен за начинаещи, възрастни (над 16 г.) франкофони:
  • студенти (специалисти или неспециалисти по чужди езици);
  • професионално ангажирани с България хора;
  • любознателни туристи, проявяващи интерес към европейското културно наследство;
  • мотивирани самообразоващи се хора;
  • всеки, който изгражда професионални и лични контакти с България и желае да се запознае с българския език и културата, която той носи.
Педагогически принципи
Въпреки че продуктът е замислен за самостоятелно изучаване на български език, той би могъл да бъде използван и за обучение с преподавател (в рамките на институция или отделна група хора).
Педагогическите цели на всяка единица ще бъдат ясно определени; специално внимание ще бъде отделено на самооценката в процеса на обучение.
Включените автентични документи (материали от печата, кратки литературни откъси, рисунки, карикатури, снимки, реклами, комикси, аудио и видео материали, записи на носители на езика и пр.) ще допринесат за поддържане на (ре)мотивацията на учещите, за изработване на стратегии за изразяване, разбиране (при писане и слушане) на прост, но правилен език. Автентичните документи, илюстриращи различни езикови регистри, ще отправят към всекидневната действителност на страната и ще отварят достъп до нейната култура.
 
Очаквани резултати
Изработената мултимедийна система ще съдържа 25 дидактически единици, което отговаря на курс от 80 – 120 часа обучение, провеждано според индивидуалния ритъм на учещия и неговите конкретни цели. Всяка единица ще се базира на “откривателски” и “игрови” дейности, както и на механизми за самооценка на наученото.
От методологическа и стратегическа гледна точка, очакваме също следните резултати:
  • изработване на модулна мултимедийна многоезикова платформа, приложима за изучаване на множество езици;
  • изработване на методология за развитие на ресурсите за чуждоезиковото обучение;
  • привличане на финанси по бъдещи европейски за езиците на страните кандидатки за присъединяване към ЕС;
Оценка
Проектът ще бъде подлаган на двойна, вътрешна и външна, оценка. Всяка от изработваните системи ще бъде оценявана по своята функционалност (интерфейс, интерактивност, сърфиране), както и по своята педагогическа ефективност (с помощта на тестови групи обучаеми). Всеки етап от проекта ще бъде подлаган на строги процедури за валидиране, предложени от координационния партньор INaLCO.
 
Разпространение
Реализираните продукти по проекта ще бъдат разпространявани с помощта на INaLCO в институциите-партньори, книжарници, езикови центрове, педагогически центрове и пр., посредством мрежата на френските културни институти и дипломатическите мисии в страните на Централна Европа, както и във всички франкофонски страни в Европа.
Успоредно с реализирането на проекта ще се провеждат информационни кампании за популяризирането на педагогическите продукти с по-глобалната цел да се привлече вниманието на европейците, да се събуди техният интерес към въпросните централно и източноевропейски страни. 
Проектът ще изработи и поддържа своя страница в Интернет, където ще може да се следят етапите и резултатите от дейността на партньорите.
Приетата методология (мултимедийната платформа) ще бъде предоставена на преподавателите в институциите партньори по проекта.
 

ACCORD DE PARTENARIAT 
PROJET ALPCU
 
Le présent Accord, rédigé dans le contexte du programme européen LINGUA 2 - SOCRATES, régit les relations entre :
 
l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales
dont le siège social est au 2, rue de Lille 75007 Paris, France
représentée par son Président M. Gilles Delouche
ci-après dénommé « le Contractant » d’une part,
 
et
la Nouvelle Université de Bulgarie
(Nom de l’institution partenaire)
dont le siège social est (adresse, pays)
représentée par (nom du dirigeant de l’institution partenaire)
ci-après dénommé «  le Partenaire » d’autre part.
 
Il a été convenu ce qui suit :
 
1 - Objet :
Le Contractant et le Partenaire s’engagent à réaliser le programme de travail qui fait l’objet du présent Accord, dans le cadre de la Convention
 
N° 110377-CP-1-2003-1-FR-LINGUA-L2
 
signée entre le Contractant et la Commission européenne et concernant le projet intitulé :
 
ALPCU (Apprendre les langues nationales des pays d’Europe centrale et orientale candidats à l’entrée dans l’Union européenne).
 
Le coût total de ce projet est estimé à 742.127 euros (toutes taxes comprises).
 
La subvention de la Commission ne pourra pas dépasser 450.000 euros.
 
Le Contractant répartira cette subvention entre les partenaires, tout en respectant les consignes données par le manuel administratif et financier.
 
Cette aide financière ne pourra en aucun cas constituer des bénéfices.
 
Le présent Accord régit les relations entre les parties et leurs droits et obligations respectifs concernant leur engagement dans le projet.
 
L’objet du présent Accord et le programme de travail qui lui est associé sont précisés dans les Annexes, qui font partie dans leur intégralité du présent Accord et que chaque partie déclare avoir lues et approuvées.
 
2 - Durée :
Le présent Accord prendra effet à compter du (jour/mois/années) pour une période de XX mois et prendra fin le 30/09/2006.
 
3 - Obligations du Contractant :
Le Contractant s’engage à :
 
- assumer l’entière responsabilité de la coordination du Projet entre les Partenaires et de la représentation du Partenaire auprès de la Commission ;
 
- verser au Partenaire sa part de subvention ;
 
- réaliser et terminer le travail qui lui est imparti conformément au présent Contrat et aux conditions telles que définies dans les Annexes au présent Accord.
 
- fournir le personnel, les moyens, les équipements et le matériel nécessaires pour réaliser et terminer le travail qui lui est imparti par le présent Accord ;
 
- prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement du programme de travail qui fait l’objet du présent Accord, en vue d’atteindre les objectifs du projet tel que défini dans la Convention signée entre la Commission européenne et le Contractant ;
 
- fournir au Partenaire une copie des documents officiels se rapportant au projet tels que la Convention signé entre le Contractant et la Commission européenne et les divers rapports ;
 
- fournir au Partenaire tous les documents qui lui sont nécessaires pour participer au projet et l’informer de toute modification concernant son statut juridique, ses règles de fonctionnement susceptibles d’avoir une incidence sur l’évolution et la réalisation du projet.
 
- informer le Partenaire de toute modification apportée à la Convention.
 
4 - Obligations du Partenaire :
Le Partenaire s’engage à :
 
- réaliser et terminer le travail qui lui est imparti conformément au présent Accord et aux conditions telles que définies dans les Annexes du présent Accord ;
 
- fournir le personnel, les moyens, les équipements et le matériel nécessaires pour réaliser et terminer le travail qui lui est imparti par le présent Accord ;
 
- prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement du programme de travail qui fait l’objet du présent Accord, en vue d’atteindre les objectifs du projet tel que défini dans la Convention signée entre la Commission européenne et le Contractant ;
 
- respecter toutes les dispositions prévues dans la Convention signée entre le Contractant et la Commission ;
 
- fournir au Contractant tous les documents qui lui sont nécessaires pour gérer le projet et l’informer de toute modification concernant son statut juridique, ses règles de fonctionnement susceptibles d’avoir une incidence sur l’évolution et la réalisation du projet ;
 
- dans le cas des partenaires privés, le Partenaire devra fournir au Contractant copie de ses statuts.
 
5 - Répartition de la subvention et cofinancement
Le Partenaire se voit attribuer une partie de la subvention, soit la somme de XXX euros, en accord avec les dispositions financières telles que fixées dans le Calendrier des versements.
 
Le Partenaire apportera un cofinancement au nom de son institution soit une contribution financière de XX %. Cette participation pourra être fournie sous forme de travaux, apports en nature (en matériel), mise à disposition de personnel, prestations de services dans le cadre précis de la réalisation du projet.
 
6 - Déclaration de dépenses et fourniture des feuilles de travail 
Le ontractant et le Partenaire sont liés par les obligations et les instructions pour les déclarations de dépenses stipulées dans le Manuel administratif et financier.
 
Le Partenaire conservera un état de toute les dépenses occasionnées dans le cadre du Projet et tous les justificatifs et documents afférents pendant cinq ans après la date d’expiration du présent Accord.
 
Chaque copie de facture adressée au Contractant doit être datée et certifiée exacte par les services comptables du Partenaire. Le Contractant rejettera toute dépense qui ne pourra pas être justifiée.
 
Le partenaire s’engage à remettre au Contractant, le (jour/mois/année), le (jour/mois/année), le (jour/mois/année), (jour/mois/année), le (jour/mois/année) et le (jour/mois/année), soit tous les 6 mois,
-         une déclaration intermédiaire des dépenses réelles totales durant la période respective en distinguant les dépenses réglées et les dépenses engagées mais non réglées ;
-         un document récapitulant le travail effectué (feuilles de travail) afin de pouvoir justifier le temps ayant été consacré au projet.
 
7 - Calendrier des versements
Les paiements seront échelonnés de la façon suivante et après réception de la subvention par la Communauté Européenne :
 
-         un paiement de préfinancement de 40% dans les 15 jours suivant la date de signature du présent Accord ;
-         un second paiement de préfinancement de 40% après vérification des déclarations de dépenses et des feuilles de travail et dans les 30 jours après la réception par le Contractant du second paiement de subvention, lié impérativement à la remise du rapport d’avancement et à son approbation par la Commission européenne ;
-         un solde de 20% après vérification des déclarations de dépenses et des feuilles de travail et dans les 30 jours après la remise du rapport final, lié impérativement à la remise du rapport final et à son approbation par la Commission européenne.
 
Le Contractant versera le second paiement et le solde de la subvention au Partenaire dès lors que ce dernier a réalisé son travail de façon satisfaisante conformément au descriptif et au planning des tâches dans les Annexes du présent Contrat et après vérification des dépenses éligibles, production des pièces justificatives et des feuilles de travail.
 
Les Déclarations de dépenses seront faites dans la monnaie du Partenaire et le Contractant effectuera les versements stipulés plus haut dans cette même monnaie en utilisant le taux de change en vigueur dans la banque chargée de réaliser la transaction à la date du jour où la transaction est effectuée.
 
8 – Références bancaires :
Les sommes dues au Partenaire seront versées sur le compte de son Institution selon les modalités bancaires suivantes :
 
Nom de la Banque :
Département :
Code Swift: :
Code IBAN :
Code postal/Ville/Pays :
Nom du détenteur du compte :
Adresse du détenteur du compte :
Code postal/Ville/Pays :
Numéro de compte :
Sorting Code/Code bancaire/code guichet :                       
 
Le Partenaire fournira au Contractant un relevé d’identité bancaire (RIB).
 
9 - Rapports :
Le Partenaire fournira au Contractant les documents nécessaires pour la préparation du rapport d’avancement au plus tard le 01/11/2004 soit 2 mois avant la date de remise du rapport d’avancement général que devra fournir le Contractant.
 
Le Partenaire fournira au Contractant les documents nécessaires pour préparer le rapport final au plus tard le 15/10/2006 soit 3 mois avant la date de remise du rapport final que devra fournir le Contractant.
 
10 - Droits de propriété :
Les partenaires apportent leurs savoir-faire et contribuent grâce à leurs compétences à la réalisation de produits collectifs.
 
11 - Responsabilité :
Le Partenaire est tenu pour seul responsable de toute perte, destruction, dommage, mort ou blessure occasionnés sur des personnes ou des biens du Partenaire ou sur des employés ou des biens des autres partenaires ou de tierce parties, résultant directement ou indirectement de l’exécution de son travail dans le cadre du présent Accord.
 
12 – Résiliation de l’Accord :
Si le Partenaire ou le Contractant ne respectait pas les termes de présent Accord, l’autre partie aura le droit de mettre fin à l’Accord.
 
Chaque Partie aura le droit de mettre fin à l’Accord si l’autre Partie est insolvable ou se trouve en situation de faillite ou de liquidation judiciaire ou dans toute autre situation privilégiant les autres créditeurs.
 
Le Contractant aura le droit de mettre fin au Contrat si une modification dans les statuts du Partenaire ou au niveau de son équipe venait empêcher le développement du projet.
 
Le Contractant aura le droit de mettre fin à l’Accord si le Partenaire a fait de fausses déclarations concernant la réalisation de son travail et ses dépenses. Si le présent Accord est alors résilié, le Contractant pourra exiger du Partenaire qu’il rembourse tout ou partie des versements qu’il a reçus dans le cadre de l’Accord.
 
13 - Dommages et intérêts pour non-exécution
Si l’Accord est résilié en raison du non-respect par le Partenaire d’une quelconque de ses obligations telles que définies dans le présent Accord, le Partenaire sera tenu pour responsable et devra payer tous les coûts directs supplémentaires dus à la nécessité de remédier à sa défaillance et à la nécessité d’attribuer les tâches dont il avait la responsabilité telles que définies dans le présent Accord à une ou plusieurs autres parties.
 
14 – Litiges :
En cas de différends opposant les parties en présence et survenant en dehors ou en lien avec le présent Accord ou en dehors des activités assumées en vertu du présent Accord, incluant des désaccords au sujet de la qualité, les parties présentes devront en premier lieu employer tous leurs efforts pour les résoudre à l’amiable.
 
Si le litige entre le Contractant et le Partenaire en lien avec le présent Accord ne peut être résolu à l’amiable, il sera soumis à l’arbitrage conformément à la juridiction de XXX. Un tel arbitrage aura lieu à XXX.
 
15- Modifications :
Toute modification au présent Accord ne pourra être faite que par avenant signé pour chaque partie par les signataires du présent Accord.
 
16 - Annexes :
Les Annexes suivantes sont jointes et font intégralement partie du présent Accord :
Annexe 1 : descriptif du projet et du programme de travail (dossier de candidature)
Annexe 2 : calendrier
Annexe 3 : échéancier
Annexe 4 : convention de subvention entre Bruxelles et l’INaLCO
Annexe 5 : manuel administratif et financierПроект “Наставничество в средното училище” 
(MentoringinSecondarySchools)
по европейската програма Коменски 2.1

Колеги от департаменти “Чужди езици и литератури” и “Чуждоезиково обучение” на Нов български университет се включиха във втория етап от работата по образователния проект на европейската програма Коменски 2.1 за обучение и работа на наставници на деца и млади хора в неравностойно положение - “Наставничество в средното училище” (MentoringinSecondarySchools). Дейностите по проекта се осъществяват в сътрудничество с различни образователни институции от България (127 СОУ “Иван Николаевич Денкоглу”, гр. София), Италия (италианския лицей LiceoScientificoPellecchia, IPSSSP и Университета в Рим) и Великобритания (London Boroughof Hammersmith and Fulham Education Department).

 


Дейностите по проекта предвиждат запознаване с образцовата практика и опит на английския партньор и прилагането им в контекста на българската образователна система във вариант, адаптиран към специфичните условия. Вторият етап на проекта, към който се присъединява НБУ, е свързан спроблемите около професионалното ориентиране на младите хора. Целта е да се предостави възможност на ученици от горен курс да обогатят своя опит не само в процеса на събеседване със своите наставници-професионалисти в съответната област, но и чрез запознаване с конкретните стъпки, предизвикателствата и моментите на удовлетворение по пътя на усвояване на избраната кариера. Благодарение на участието на студенти и преподаватели от Нов български университет като наставници, младите хора, на които им предстои да вземат това важно житейско решение, имат възможност да се запознаят отблизо и да станат съпричастни на академичното ежедневие на техните връстници, които вече са направили своя професионален избор.