отпечатай

Изследвания

 
Семинар "Европейският образователен проект MULTEMO – развиване на генеративна езикова компетентност у изучаващите чужд език за професионални цели в условията на многоезичие и глобализация", лектор: доц. д-р Галя Матева, водещ: доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева, 12.01.2012 г., НБУ
Международен образователен проект по програма "Леонардо" на ЕС (2010-2012)

ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР на тема "Социолингвистика и чуждоезиково обучение"
, лектор: доц. д-р Тодор Шопов, водещ: доц. Павлина Стефанова, д.н., 24.11.2011 г., НБУ

ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР на тема "Методология и методи на дидактическите изследвания", лектор: проф. д-р Георги Бижков, водещ: проф. Павлина Стефанова, д.н., 01.02.2012 г., НБУ

ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР на тема "Методология и методи на дидактическите изследвания", лектор: ас. Станислав Богданов, водещ: доц. Павлина Стефанова, д.н., 22.12.2011 г., НБУ

ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР на тема "Европейски езикови проекти"
, лектор: доц. д-р Мария Стойчева, водещ: доц. Павлина Стефанова, д.н., 28.04.2011 г., НБУ

"Почтеността на преводача към автора и читателите", лектор: Мариана Мелнишка, 06.06.2011 г., НБУ

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на тема "България на Балканите и в Европа"
, лектор: Христос Кацанис, завеждащ "Международна дейност" на Емпорики банк - Гърция, водещ: доц. д-р Събина Ракарова, модератор: проф. д-р Стойна Пороманска, 15.04.2011 г., НБУ
 
ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР на тема "Методи на дидактическите изследвания"
, водещ: доц. Павлина Стефанова, д.н., лектор: доц. д-р Тодор Шопов, 15.04.2011 г., НБУ

Семинар "Академичен обмен на студенти между НБУ и МДЛУ: резултати и перспективи"
, водещ: доц. д-р Събина Ракарова, модератор: доц. д-р Татяна Фед, дискутант: доц. д-р Ирина Георгиева, 02.02.2011 г., НБУ

ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР на тема "Методология и методи на дидактическите изследвания"
, водещ: доц. Павлина Стефанова, д.н., докладват: ас. Милка Хаджикотева, ас. Милен Шипчанов, 10.03.2011 г., НБУ

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА
на тема "Подготовката на учители по съвременни езици – компетентности, образование, квалификации", 27.11.2010 г., НБУ
Панелно обсъждане:
Необходими компетентности на учителя по съвременни езици – доц. Павлина Стефанова д.н.

ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР на тема "Методология и методи на дидактическите изследвания", водищ: доц. Павлина Стефанова, д.н., докладват: гл. ас. д-р Мария Нейкова, гл. ас. Янка Коева, 27.01.2011 г., НБУ

ЧЕСТВАНЕ - 15 години програма "Неоелинистика" в НБУ. Беседа на тема: "Успехът и неуспехът - два паралелни пътя", водещ: Яна Букова, поетеса и преводачка от гръцки език, 05.11.2010 г., НБУ

Лекция "Рекламните клипове в чуждоезиковото обучение", лектори: ст. ас. Петя Петкова-Сталева, ас. Мария Ладовинска, 19.04.2010 г., НБУ

Семинар "Специализация на студенти от НБУ в института по руски език "А. С. Пушкин" (гр. Москва)", водещ: доц. д-р Татяна Фед, дискутант: доц. д-р Ирина Георгиева, 28.10.2010 г., НБУ

Семинар "Възпитание на чувствата… върху мотиви от ромска приказка". Представяне на българското участие в Международната конференция "Children’s Literature in Language Education" в Хилдесхайм, Германия, лектор: гл. ас. Сияна Харизанова, 11.06.2010 г., НБУ

Семинар "Оценяване на езиковата компетентност на изучаващи немски език", лектор: доц. Павлина Стефанова, д.н., 15.06.2010 г., НБУ

Лекция "European Master's in Translation (EMT). Frequently Asked Questions (FAQ)" ("Европейска магистърска програма по превод. Често задавани въпроси"), лектор: Русана Бърдарска, Ръководител на отдела на българските преводачи на Генерална дирекция "Писмени преводи" на ЕК в Брюксел, 31.05.2010 г., НБУ

Презентация "Making Academic Text Accessible Yet Specific" ("Как да направим академичния текст конкретен и достъпен"), лектор: Оли Туист, Академичен представител на издателство Garnet Education, 18.05.2010 г., НБУ

Лекция "Литература и преводимост", лектор: проф. Богдан Богданов, д.н., 16.12.2009 г., НБУ

Участие в 5-ата международна конференция на канадистите от Централна Европа  с доклад на тема "Peal and Lambert’s Legacy: The Canadian Breakthrough in Bilingual Research", София, ст. ас. Амелия Марева, 16-18.10.2009 г.

Лекция "18 причини да учим холандски език в НБУ", лектори: Мартайн Елхерсма,
Зам.-посланик на Посолството на Кралство Нидерландия в София, Катрин Раймайкерс, Първи секретар на Белгийското посолство в София, Мария Енчева, Преподавател по холандски език, 20.01.2010 г., НБУ

Лекция "Върху утопиите в литературата", лектор: Кен Московиц, Съветник по обществените въпроси, Посолство на САЩ, 26.01.2010 г., НБУ

Лекция "Работата на преводача в Европейската комисия в Брюксел", лектор:
Русана Бърдарска, Ръководител на отдела на българските преводачи на Генерална Дирекция "Писмени преводи" на ЕК в Брюксел, 01.12.2009 г., НБУ


Лекция "Интеркултурният компонент в обучението по чужди езици"
. Секция "Методика на чуждоезиковото обучение", лектори: доц. Павлина Стефанова, д.н., гл. ас. д-р Елена Савова, 10.12.2009 г., НБУ

Лекция "Творчески задачи за работа с литературен текст на чужд език". Секция "Методика на чуждоезиковото обучение", лектори: доц. Павлина Стефанова, д.н., гл. ас. д-р Мария Нейкова, гл. ас. д-р Елена Савова, 18.06.2009 г., НБУ

Лекция "Skinning and scamming and stuff like that" ("Какво да правим с текста в час - да му "одерем кожата" или да го "издоим" докрай?"), лектор: Филип Кър, 18.05.2009 г., НБУ

Участие в Годишна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език с доклад на тема "Why Students' Translations Tend to Be Longer Than Professional Translations", Стара Загора, ст. ас. Амелия Марева, 16-17.05.2009 г.

Лекция "Многоезичие и чуждоезиково обучение", лектор: доц. д-р Даниела Стойчева, 13.04.2009 г., НБУ

Участие в 34-ата международна конференция на Британската асоциация по канадски изследвания "Мултикултурно разнообразие и социална интеграция в съвременна Канада", Оксфорд, Великобритания, ст. ас. Андрей Андреев, доц. д-р Диана Янкова, 28-30.03.2009 г. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развити към Настоятелството на НБУ

Участие в конференция "Войната и американската идентичност" на Института по американистика "Клинтън", Дъблински университет, Ирландия, доц. Албена Бакрачева, д.н., 20-21.03.2009 г. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Семинар “Урочно планиране на занятията по чужд език”, водещ: гл. ас. Светлана Ташевска, 14.03.2009 г.
Архив

 1. The ‘Superlative’ Challenge: Haw Sintax and Pragmatics Contribute to Interpretation
 2. Специализация “Учител по чужд език”
 3. Лингводидактика
 4. Recursion in Natural Language: A Biolinguistic Approach
 5. The Directorate-General for Translation at the European Commission
 6. Стратегии за активно учене и критическо четене
 7. Кой разказва в “Декамерон” на Джовани Бокачо
 8. За ролята на превода в часовете по чуждоезиково обучение
 9. Ефективно ли е ученето на чужд език за академични цели чрез включване на методи от антропологията и анализ на методите
 10. English Through The Media
 11. Big Bear…
 12. Техники за поправка на грешки
 13. Педагогическо портфолио
 14. За ролята и мястото на детската литература в чуждоезиковото обучение
 15. Сертификати по чужди езици за деца
 16. Компютърни програми и видео в ранното чуждоезиково обучение
 17. Модел за оценка
 18. Оценка на учебни материали с оглед на целите на междукултурното образование
 19. Структура на дисертационен труд
 20. Across the 49-th Parallel
 21. Някои аспекти на оценяването и редактирането на превод в контекста на актуалните интерпретации на преводаческата компетенция
 22. Проверка на уменията за четене
 23. Езикови универсалии – видове
 24. Биография на Алесандро Гуериеро
 25. Младостта на един нобелист
 26. Сравнительная семиотика запахов в культуре России и Болгарии
 27. Мотивационни техники при преподаването на чужд език
 28. Мотивационни техники при преподаването на чужд език. Играта…
 29. Passwort Deutsch
 30. За лъскавите коли, неблагодарните гласове, речниците и “културата” на превода
 31. Как е възможно да се преподава превод
 32. Work in American Values Sistem
 33. Integration of Immigrants in Britain and the United States
 34. The Romantic Notion of the Poet: A Creator of National Identity and a Leader to His People
 35. Britain in Losing Britain…
 36. Интегриране на информационни и компютърни технологии в чуждоезиковото обучение
 37. Statutory Provisions in English and Bulgarian
 38. The Sun Is But a Morning Star
 39. Investigating Neologisms in Computer Terminology in Bulgarian web Publishing
 40. Aspects of Poetry Translation
 41. The Interplay of Structural and Semantic Constituents in Statutory
 42. Участие на гл. ас. Елена Тарашева в международна конференция "Интегриране на научно съдържание в преподаването на чужди езици", Маастрихт, Холандия
 43. Културният фактор при преподаването на чужд език - презентация - Ст. ас. Петя Петкова-Сталева, ас. Мария Ладовинска
 44. Културният фактор при преподаването на чужд език - приложение
 45. Участие на проф. Мария Китова, д.н. в Пролетна школа-семинар на тема: "Хуманитаристиката - настояще и бъдеще", Луго, Галисия, Испания. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ
 46. Участие на доц. д-р Павлина Стефанова в конференция "Развитие и сенсибилизиране на езиковото съзнание в контекста на многоезичие", Болцано, Италия. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ
 47. "Bulgarische Lehrwerke im europäischen Kontext" ("Български учебни комплекси в европейския контекст") - участие на доц. д-р Павлина Стефанова в 22. конгрес по проблеми на чуждоезиковата дидактика, организиран от  Германското дружество за чуждоезикови изследвания, университет "Юстус Лийбих" Гийсен, Германия, 03.10- 06.10.2007 г. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ 
 48. Third World Congress of the International American Studies Association (IASA): "Trans/American, Trans/Oceanic, Trans/lation", University of Lisbon, Portugal, September 20-23, 2007 - участие на доц. Албена Бакрачева, д.н. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ 
 49. Новости от конференцията по корпусна лингвистика. Гл. ас. Елена Тарашева. 26.10.2007 г., НБУ
 50. Чужд език, музика и видео - очаквано добра комбинация. Боян Николов. 19.10.2007г.
 51. Учебникът по чужд език – функции и бъдещо развитие. Доц. д-р Павлина Стефанова, 08.11.2007 г., НБУ
 52. “Как да сме “на ти” с речника, който ползваме” – представяне на второто издание на Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (MED), 17.10.2007 г., НБУ 
 53. “Working as a translator at the European сommission”. (В рамките на проект “Visiting Translator Scheme”на Европейската комисия). Eвангелия Макрияни - преводач в Главна дирекция “Преводи” на Европейската комисия, 15.11.2007 г.
 54. “Translation Τools and Τerminology at the Directorate-General for Translation at the European Commission”. Eвангелия Макрияни - преводач в Главна дирекция “Преводи” на Европейската комисия, 28.11.2007 г.
 55. Колективният превод. Как правим невъзможното. Обсъждане на превода на “Последният еднорог”, 18.12.2007 г.
 56. Европейският комитет по стандартизация (CEN) стартира работен форум "Функционално многоезиково разширяване на европейския формат на клавиатурите" - участие на доц. д-р Мария Стамболиева. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ
 57. Лекция “Wikipedia in Bulgarian”, 23.11.2007 г.

 58. Лекция “The Irish language: decline, revival and the current situation”, 10.03.2008 г.

 59. Учебна конференция “From Pre-Americanness to Post-Europeanness:
  the English Background and Its Tensions”
  , 17.03.2008 г.

 60. Участие на доц. д-р Павлина Стефанова в първия конгрес на Обединения съюз "Модерни чужди езици" (GSM) на Германия, Лайпциг, 27.03-29.03.2008 г. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

 61. "Approaches to Ireland". Н. Пр. Джефри Кийтинг, Посланик на Ирландия в България, 31.03.2008 г., НБУ

 62. Лекция "Новости в методиката на обучението по модерни чужди езици", доц. д-р Павлина Стефанова, 08.05.2008 г., НБУ

 63. Участие на доц. д-р Мария Грозева в 43. Лингвистичен колоквиум, Родос, Гърция, 05-07.07.2007 г. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

 64. Участие на гл. ас. Анелия Ламбова в 43. Лингвистичен колоквиум, Родос, Гърция, 05-07.07.2007 г. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

 65. Лекция "Грешките, които помагат да научаваме (продуктивност на поправянето на грешки)", ас. Мария Ладовинска, ст. ас. Петя Петкова-Сталева, преп. Десислава Давидова, 22.05.2008 г., НБУ

 66. Участие на доц. Албена Бакрачева, д.н. в Конференцията на Европейската асоциация по американистика (EAAS), Осло, Норвегия, 09-12.05.2008 г. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

 67. Участие на гл. ас. Сияна Харизанова в ежегодна конференция на Международната асоциация на преподавателите по английски език като чужд (IATEFL), Екситър, Великобритания, 07-11.04.2008 г. Проект, реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

 68. Рецитал Съвременна гръцка поезия, 16.06.2008 г.
 69. Дипломира се първият випуск студенти от специалността “Региознание” в МДЛУ с втори чужд език - български език, 02.07.2008 г.
 70. Учебната система по английски език New English File (преглед и рецензия), Боян Николов, (към лекция "Total English - представяне на учебната система - ІІ част", лектор Елина Петрова, консултант към издателство Pearson Education Longmon - Bulgaria), 19.05.2008 г., НБУ