отпечатай

Състав на департамента

НЕМСКИ ЕЗИК

проф. Мария Грозева, д.н.
проф. Павлина Стефанова, д.н.
гл. ас. д-р Елена Савова
гл. ас. Анелия Ламбова
преп. Анета Чучкова
преп. Анжела Ангелова
преп. Велка Харизанова
преп. Веселинка Крушева
преп. Владимира Петрова
преп. Камелия Джурелова
преп. Нора Кръстева
преп. Росица Василева

ФРЕНСКИ ЕЗИК

доц. д-р Анелия Бръмбарова
гл. ас. д-р Милен Шипчанов
ас. Радосвета Кръстанова
преп. Диян Карагеоргиев
преп. Елена Апостолова
преп. Магдалена Божкова
преп. Теодора Петрова
преп. Цветилена Кръстева

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

доц. д-р Нели Раданова
гл. ас. Петя Петкова
ас. Мария Ладовинска
преп. Десислава Давидова
преп. Райна Димитрова

ИСПАНСКИ ЕЗИК

проф. Мария Китова, д.н.
доц. д-р Анушка Леви
гл. ас. Станимир Мичев
гл. ас. д-р Венета Сиракова
гл. ас. д-р Магдалена Караджункова
гл. ас. д-р Мария Спасова
преп. Валентина Славова
гл. ас. д-р Даниела Меса
преп. Даниела Контрерас
преп. Любка Славова
преп. Румяна Петкова
преп. Свилена Джурковска