отпечатай

Ръководител на департамент

Гл. ас. д-р Даниела Меса

Гл. ас. д-р Даниела Меса ръководи департамент „Романистика и Германистика“ от 2014 година.

Завършва магистратура в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Испанска филология“. През 2012 г. защитава докторска дисертация на тема. Agresión y compasión en la novela picaresca del siglo de oro: análisis léxico-semántico („Агресия и състрадание в пикаресковия роман от Златния век: лексикално-семантичен анализ”).

Работи в Нов български университет от 2005 г. Преподава в общообразователните курсове по испански език, както и в курсовете към бакалавърските и майнър програмите „Испанистика (Испански език, култура и литература)”: „Симултанен превод“, „Консекутивен превод“, „Испански културен калейдоскоп“, „Испания – традиции и народопсихология“, „Испания и Новият свят – митология, традиции, народопсихология“, „Делова кореспонденция“, „Бизнес испански“ и др.

Научните ѝ интереси са в областта на историята на испанския език, социолингвистиката и чуждоезиковото обучение.
От 2009 г. е секретар на Изпитен център ДЕЛЕ към НБУ и работи усилено за неговото популяризиране и утвърждаване. Тя е сертифициран оценител за изпити ДЕЛЕ А1 – В2 на Институт „Сервантес“ и участва в редица курсове за квалификация на преподавателите по испански както в България (Институт „Сервантес“ и Културен отдел към посолството на Кралство Испания в България), така и в чужбина (Университет на Сантяго де Компостела, Испания; Институт „Сервантес“, Словения).
През 2009 година е гост–преподавател по програма „Еразъм“ в Университета на Ла Риоха, Испания.

Даниела Меса участва с публикации в научните издания на ЦЧЕ, на Департамент „Чужди езици и литератури”, на Департамент „Романистика и Германистика” към НБУ, в научни и юбилейни сборници на НБУ и СУ „Св. Климент Охридски”, както и в редица конференции на национално ниво: НБУ, СУ „Св. Климент Охридски”, Великотърновски университет. Провежда семинара „Ресурси от мрежата за преподаватели и студенти по испански език”.

Даниела Меса е лектор към Културния отдел на посолството на Кралство Испания в обучителните семинари за учители по испански език.
Автор е на учебни материали, публикувани в специализирани сайтове за преподаватели по испански език.

Член е на AISO (Международна Асоциация Златен Век) на испанистите изследователи на Златния век на испанската култура и литература.

За контакт:
корпус 2, кабинет 221
тел.: 02/8110371
e-mail: daleksandrova@nbu.bg